Uganda: Kæmpe pensionssejr til fagbevægelsen

Af Lene Frøslev, Ulandssekretariatet
23. marts 2018
Arbejdere i den uformelle økonomi i Uganda får nu ret til at være med i en pensionsfond og spare op til alderdommen.
Den uformelle økonomi i Uganda er stadig stor, hvor omkring 12 millioner ud af arbejdsstyrken på 15 millioner er i den uformelle økonomi. Foto: NOTU.

Småhandlende, landbrugsarbejdere, motorcykelchauffører, frisører, husarbejdere og alle de andre millioner af arbejdere i den uformelle økonomi i Uganda kan fremover spare op til alderspension. 

Det er en ny lov om social sikring, der er på vej. Og Ulandssekretariatets partner, den ugandiske hovedorganisation NOTU (National Organization of Trade Unions) har haft afgørende indflydelse på loven gennem et massivt lobbyarbejde. 

Håbet er, at fattigdommen blandt landets ældre kan blive formindsket. NOTU forventer også, at fagbevægelsen får mulighed for at rekruttere titusinder af nye medlemmer i den uformelle økonomi.

“Det er en kæmpe sejr,” siger NOTU’s generalsekretær Peter Christopher Werikhe i et interview. 

“Vi har kæmpet hårdt for at få loven ændret siden 2009, og vi er begejstrede over, at det nu er lykkedes at få arbejderne i den uformelle økonomi med,” siger han.

12 millioner uformelle arbejdere

Omkring 12 millioner arbejder i den uformelle økonomi i Uganda. Det er langt hovedparten af den samlede arbejdsstyrke på godt 15 millioner mennesker. 

Hidtil har alle fastansatte i den private sektor indbetalt en procentdel af deres løn til den offentlige pensionsfond, NSSF (National Social Security Fund). Arbejderne kan så få udbetalt folkepension når de fylder 55 år. 

Men for arbejderne i den uformelle økonomi har der ikke været mulighed for at spare op til pension i NSSF - før nu. De nye regler vil betyde, at de nu frivilligt kan indbetale til NSSF hver måned – og senere i livet kan de få deres opsparede midler udbetalt som pension med gode renter. 

De organiserede arbejdere i den uformelle økonomi vil alle blive omfattet af den kampagne, som NOTU vil sætte i gang for at få dem til at indbetale til pensionsfonden. Et væsentligt argument er, at pensionsfonden giver fem gange så høje renter af den opsparede kapital i forhold til bankerne. 

Fattige ældre

Ugandas regering vil gerne åbne for pensioner til den uformelle økonomi, fordi fattigdommen blandt ældre er voldsomt stor. Flere end hver fjerde ældre i Uganda er fattig, siger regeringens egne tal. Det kan kun ændres via opsparing til pension. 

Det er NOTU enig i. 

“Vi forventer klart, at fattigdommen blandt de ældre vil blive mindre i takt med, at der bliver indbetalt til NSSF,” siger Peter Werikhe. 

Hvis for eksempel en markedssælger eller en taxachauffør fremover vil betale til pension, så kan han eller hun betale et lille beløb hver dag – dog som minimum det, der svarer til 60 kroner om måneden.

Håbet hos NOTU er, at fattigdommen blandt landets ældre kan blive formindsket med den nye lov om social sikring. Foto: NOTU.

Forventer medlemsfremgang

NOTU har - blandt andet med støtte fra dansk fagbevægelse gennem Ulandssekretariatet – arbejdet målrettet på at få organiseret de mange millioner arbejdere i den uformelle økonomi. NOTU har allerede mindst en halv million medlemmer, som er uformelle arbejdere – og med sejren på pensionsområdet, forventer Peter Werikhe en yderligere markant medlemsfremgang. 

“Nu kan alle i arbejdsstyrken se, at NOTU er en organisation, der kan skabe resultater og som advokerer for at skaffe god service til arbejderne. Det vil helt sikkert betyde, at vi får mange nye medlemmer,” vurderer NOTU’s generalsekretær. 

Trepartslig ledelse

Ud over kampen for at få den uformelle økonomi repræsenteret i pensionsfonden, har NOTU også vundet kampen mod liberalisering. Regeringen havde planer om at privatisere NSSF-pensionsfonden, men efter trusler om strejker og en appel til Højesteret så har regeringen nu taget den plan af bordet. 

“Vi mener ikke, at regeringen kan sikre arbejdernes pensioner, hvis NSSF kommer på private hænder,” siger Peter Werikhe.

NSSF har tidligere været plaget af dårlig ledelse og misbrug af arbejdernes penge. NOTU har derfor krævet det overordnede tilsyn flyttet. Regeringen har accepteret, at bestyrelsen for NSSF fremover skal bestå af de tre parter - regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen. 

Ulandssekretariatet samarbejder med NOTU – National Organisation of Trade Unions – om at organisere og forbedre forholdene for arbejdere i den voksende uformelle økonomi i Uganda. Læs mere om strategien for organisering af arbejderne i den uformelle økonomi her.

AddToAny

Share/Save