Nyt projekt skal uddanne de fattigste i den uformelle økonomi

Af Kent Jensen og Carsten Flint Hunneche, Ulandssekretariatet
22. november 2016
I Malawi vil hovedorganisationen MCTU sammen med arbejdsgiverne styrke erhvervsuddannelserne for at få flere ufaglærte bygningsarbejdere ud af den uformelle økonomi.
Fagbevægelsen og arbejdsgiverne vil sammen styrke erhvervsuddannelserne. Foto: Christian Jepsen

Over 80 procent af Malawis samlede arbejdsstyrke befinder sig i den uformelle økonomi, hvor kun jungleloven gælder – og ufaglærte bygningsarbejdere fylder godt op i statistikkerne.

Malawi er det tredje fattigste land i verden med 70 procent af befolkningen under FN’s officielle fattigdomsgrænse på 12 danske kroner om dagen. I byggeriet arbejder ni ud af ti arbejdere i den uformelle økonomi til en sulteløn under farlige arbejdsforhold og urimeligt lange arbejdsdage.

For at komme Malawis fattigdom og den massive arbejdsløshed til livs, skal man have højere produktivitet, konkurrenceevne og overskud – og en bedre kvalificeret arbejdsstyrke, fx ved relevante, korte og praktisk erhvervsrettede kurser.

Spørg dog arbejdsmarkedets parter

Hovedorganisationen MCTU (Malawi Congress of Trade Unions) ønsker at intensivere den sociale dialog med arbejdsgiverne, så de i fællesskab med arbejds- og undervisningsministerierne i Malawi kan gøre landets erhvervsuddannelser og skoler mere efterspørgselsdrevne – i trit med arbejdernes og virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det skal blandt andet ske ved at indføre relevante, korte, billige og praktisk-orienterede erhvervskurser rundt i landet.

”Jeg forudser, at vi får forbedret job-mulighederne i byggeindustrien, når vi får højnet kvalifikationerne,” siger MCTU’s generalsekretær, Pontius Kalichero.

”Især vil der være tættere samarbejde mellem de forskellige parter om at udjævne misforholdet mellem udbud og efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft,” siger han.

I dagens Malawi har arbejdsmarkedets parter ikke reel indflydelse på erhvervsuddannelserne. Uddannelserne er også uden for fattige bygningsarbejderes rækkevidde, fordi kurserne enten er for lange, for dyre eller for akademiske i måden at undervise på. Det skaber et stort gab mellem arbejdstagernes kvalifikationer og den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger.

Erfaringer fra den danske model

MCTU og arbejdsgiverne i byggeindustrien vil derfor (i samarbejde med Ulandssekretariatet) lave et samarbejde helt ude på de enkelte erhvervsskoler. Ideen er at fagforeningsrepræsentanter skal sidde i bestyrelser og samarbejdsudvalg, og her er fagbevægelsens store viden om byggeriets og bygningsarbejdernes behov og virkelighed helt afgørende. Desuden skal arbejdsmarkedets parters fælles indflydelse på udformningen af fremtidens korte erhvervsuddannelser styrkes.

MTCU vil læne sig op ad internationale erfaringer – både fra erhvervsskoleområdet i nabolandene og fra Vestafrika samt Danmark. Gennem Ulandssekretariatet og dansk fagbevægelse kan den danske model, i en afrikansk fortolkning, gøre en stor forskel ved inddragelsen af både fagforeninger og arbejdsgivere.

På den måde er fagbevægelsen i Malawi med til at tage et ansvar og bidrage til landets vækst og bekæmpe fattigdommen gennem uddannelse og anstændigt arbejde.

”Både formelle og uformelle arbejdere er vigtige for en driftig økonomi, og MCTU vil fortsat tale deres sag,” siger Pontius Kalichero.

MTCU (Malawi Congress of Trade Unions) har sammen med Ulandssekretariatet fået godkendt et EU-projekt med titlen ”Vocational Skills Development in Malawi”, som løber frem til og med 2019. Det er en unik mulighed for at sætte en social dialog-proces i gang på erhvervsskoleområdet i Malawi.

Læs mere om bygningsarbejdere i den uformelle økonomi i Nepal.

 

AddToAny

Share/Save