Millioner sikret mindsteløn

Af Lene Frøslev, Ulandssekretariatet
24. maj 2019
Efter års kamp er det med dansk støtte lykkedes fagbevægelsen og arbejdsgiverne i fællesskab at overbevise regeringen i Uganda om at sikre arbejderne en mindsteløn.

Efter flere års kamp har Ugandas regering nu vedtaget at indføre en lovfæstet mindsteløn, der skal gælde for alle lønmodtagere i landet. Det sker efter et langvarigt pres fra både fagbevægelsens og arbejdsgivernes organisationer.

Det vurderes, at flere millioner arbejdere, især på det uformelle arbejdsmarked, kan komme ud af ekstrem fattigdom og blive sikret mere anstændige arbejdsvilkår. 

“Det er en kæmpe sejr,” konstaterer Philip Nordentoft, leder af Ulandssekretariatets afdeling for strategisk læring og udvikling.

Det samme siger Yazidi Baligasima fra den faglige hovedorganisation NOTU (National Organisation of Trade Unions):

“Det er en stor sejr og enorm milepæl for fagbevægelsen”, siger han.

Og begejstringen bakkes op af direktøren i Ugandas arbejdsgiverorganisation FUE (Federation of Uganda Employers), Douglas Opio:

“Det er en enorm landvinding. Vi har haft denne diskussion i årevis, uden at den har rykket sig ud af stedet. Dette er et stort skridt i den rigtige retning,” siger Douglas Opio.

230 kroner og en kontrakt

Både NOTU og FUE vurderer, at loven vil få virkning om senest et halvt år. Loven er lige nu til godkendelse hos præsidenten, og derefter skal parterne forhandle om minimumslønnens størrelse i en række sektorer.

I en dansk sammenhæng lyder det ikke imponerende, men det forventes, at mindstelønnen i det fattige Uganda kommer til at ligge omkring 130.000 shillings om måneden. Det svarer til cirka 230 danske kroner. Samtidig bliver det sikret, at arbejderne vil få rigtige ansættelseskontrakter og ikke bare en uforpligtende mundtlig aftale, som hidtil har været det almindelige, oplyser Douglas Opio.

NOTU er dog ikke tilfreds med en mindsteløn på 130.000 shillings, sådan som regeringen har foreslået.

”Det er stadig et meget lille beløb, så for os er det et udgangspunkt for forhandling,” siger Yazidi Baligasima.

Han påpeger, at op mod 40 procent af arbejderne i Uganda vil få glæde af en mindsteløn, der er højere end 130.000 shilling. For mange arbejdere vil det betyde en fordobling af deres månedsløn.

Organisationernes pres for at få vedtaget en mindsteløn er økonomisk støttet af Ulandssekretariatet og Dansk Industri gennem et projekt om social dialog på arbejdsmarkedet. På dansk initiativ har NOTU og FUE iværksat en undersøgelse af i forskellige dele af arbejdsmarkedet, og de to organisationer er blevet enige om, hvordan mindstelønnen teknisk skal fungere. Og det udspil har regeringen indarbejdet i loven.

Stor sejr for Ugandas arbejdere. Foto: Daniel Urhøj

Overtræder ILO konvention

Regeringen og ikke mindst Præsident Museveni har hidtil afvist at indføre mindsteløn. Det til trods for, at det er en overtrædelse af den internationale arbejdsorganisation ILO’s konvention nummer 26, der pålægger alle medlemsstater at etablere en mindsteløn. ILO har adskillige gange, uden held, påtalt, at Uganda har overtrådt reglerne.

Regeringen har haft den opfattelse, at en garanteret mindsteløn vil skade konkurrenceevnen og skræmme udenlandske investorer væk.

Men hverken NOTU eller arbejdsgiverorganisationen FUE er enig i den vurdering.

“Jeg tror ikke, at minimumslønnen vil få nogen negativ effekt,” siger Douglas Opio fra FUE.

Han peger på, at arbejdsgiverne gerne vil af med rygtet om, at de udnytter arbejderne og blæser på samfundsudviklingen. Og så tror han på, at mindstelønnen vil motivere arbejderne mere og være med til at øge produktiviteten i virksomhederne.

“Vi har en talemåde, at ”hvis arbejdsgiverne foregiver at betale, så foregiver arbejderne at arbejde”.  Det får man ikke nødvendigvis det bedste udbytte af,” siger Douglas Opio.

Mindsteløn bidrager til vækst

NOTU har undervejs i processen påpeget, at seriøse investorer foretrækker stabilitet og specifikke minimumstandarder. Ligeledes har NOTU argumenteret for, at det vil øge den samlede vækst og velstand i landet, når fattigdommen formindskes.

Ud over presset fra arbejdsmarkedets organisationer og ILO har det også været med til at overbevise regeringen, at stort set alle Ugandas nabolande inden for det østafrikanske fællesskab EAC (East African Community) har en velfungerende mindsteløn.

Uganda foregav i 1984 at indføre en mindsteløn, men den var på under 10 øre om måneden og derfor reelt ikke-eksisterende. I 1995 nedsatte regeringen et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for en mindsteløn, men intet skete. ILO betegnede allerede for fem år siden forholdet som “en krænkelse af arbejderes rettigheder” – og så sent som sidste år opfordrede ILO Uganda omgående at tage skridt til at indføre en mindsteløn.

Det menes, at flere end 8 millioner ugandere lever under fattigdomsgrænsen. Det gælder ikke mindst unge og arbejdere på landet samt husarbejdere. Vil du læse mere om Ugandas arbejdsmarked kan du finde vores arbejdsmarkedsprofil her

Ulandssekretariatets støtte til fagbevægelsen i Uganda er en del af det regionale samarbejde med de faglige organisationer. Ulandssekretariatet arbejder blandt andet sammen med Dansk Industri om bl.a. at fremme social dialog i Østafrika.

AddToAny

Share/Save