Metalarbejdere strømmer til fagforeninger i Kenya og Uganda

Af Heidi Røndbjerg-Christensen
30. oktober 2019
I løbet af få år er det lykkedes en række metalfagforeninger i det østlige Afrika at øge deres medlemstal med næsten 60 procent. Fokus på øget sikkerhed på arbejdspladsen og hjælp fra arbejdsmiljøkonsulenter fra Dansk Metal er en del af forklaringen på den store medlemsfremgang.
De østafrikanske metalforbund har oplevet en relativt stor medlemstilgang. Foto: Jan Toft Rasmussen.

Da repræsentanter fra Ugandas fagforeninger, arbejdstagerorganisationer og regeringstop mødtes på et hotel i det centrale Kampala til trepartsdrøftelser i oktober sidste år, var det ikke for at nyde udsigten over Kabakas’ Søen i hotellets baghave.

Formålet var i stedet at diskutere de arbejdsvilkår, som mange ugandiske arbejdere er underlagt. Forhold, som medarrangøren IndustriAll, en global organisation for industriarbejdere, arbejder på at forbedre.

Mange arbejdere i Uganda og nabolandet Kenya er beskæftiget under usikre forhold, både når det gælder de fysiske rammer og i forhold til selve ansættelsen, der kan ændre sig fra dag til dag. For at klæde dem bedre på til at kæmpe for deres rettigheder, har IndustriAll derfor haft et mål om at øge antallet af fagforeningsmedlemmer i de to lande med fem procent i perioden 2015-2018. En målsætning, som er lykkedes med stor succes.

Markant medlemsfremgang

Gennem støtte fra samarbejdspartnere som Dansk Metal og Ulandssekretariatet er medlemstallet i fagforeninger affilieret til IndustriAll i Kenya og Uganda steget med 59 procent over næsten fire år fra 55.799 medlemmer i 2015 til 88.645 medlemmer i 2018.

Isoleret set kan en medlemsfremgang på lidt mere end 32.000 medlemmer synes beskedent i et land med tæt på 50 millioner indbyggere. Men fremgangen skal ses i lyset af, at det kan være svært at organisere medlemmer i lande, hvor mange arbejder i den uformelle økonomi, og hvor der ikke er samme tradition for at samle arbejdsmarkedets parter ved et fælles forhandlingsbord, lyder det fra Dansk Metal.

Den danske fagforening har igennem flere år har haft rutinerede arbejdsmiljøkonsulenter i Kenya og Uganda for at undervise i, hvordan man skaber et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

”I Norden er vi verdens bedste til at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for vores lønmodtagere. Det vil vi gerne udbrede til resten af verden. Derfor er vi gået helhjertet ind i dette projekt,” siger næstformand i Dansk Metal, René Nielsen.

Dansk Metal har hjulpet med at sætte fokus på sikkerhed på arbejdspladserne. Foto: Jan Toft Rasmussen.

Sikkerhedsfokus er første skridt

Netop det store fokus på et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en vigtig del af forklaringen på, hvorfor det er lykkedes at øge organiseringsgraden inden for de kenyanske og ugandiske metalfag betydeligt, lyder vurderingen fra Jørgen Assens.

Han er leder af programafdelingen hos Ulandssekretariatet, der har bistået Dansk Metal i arbejdet med at sikre et bedre arbejdsmiljø.

”Mange arbejdsgivere i udviklingslandene kan godt se idéen i at forbedre arbejdsmiljøet, fordi det jo også gavner bundlinjen, når erfarne medarbejdere ikke kommer til skade på arbejdet. Og når først de har taget fat på at diskutere arbejdsmiljø med repræsentanter fra medarbejdergruppen, er de mere indstillet på også at gå i dialog om andre forhold, også lønspørgsmål. Sådan kan medarbejdere og arbejdsgivere langsomt nærme sig hinanden,” siger Jørgen Assens.

Boom i antallet af arbejdsmiljørepræsentanter

I løbet af de seneste fire år er det lykkedes metalforbundene at uddanne 677 nye arbejdsmiljørepræsentanter på fabrikker i Kenya og Uganda. Det har styrket arbejdstagerne og deres generelle forhandlingsevner, og det afspejler sig helt konkret i flere indgåede eller forbedrede overenskomster, viser en rapport fra IndustriAll.

Selvom det er gået fremad med rekrutteringen af nye medlemmer inden for metalforbundene, er der dog ingen tvivl om, at der fortsat venter et stort arbejde med at sikre bedre løn- og arbejdsvilkår for arbejdere i Østafrika. Her er millioner af mennesker beskæftiget i den uformelle økonomi med svingende indkomster, manglende socialt sikkerhedsnet og manglende regulering af deres arbejdsvilkår til følge.

Ulandssekretariatet indledte sammen med Dansk Metal et fireårigt samarbejde med IndustriAll i Østafrika tilbage i 2015. Udgangspunktet er at støtte industriforbundene i Kenya, Uganda og Tanzania ved at styrke deres viden og værktøjer til at indgå i dialog med arbejdsgiverne om et bedre arbejdsmiljø samt at sikre en højere organisationsgrad.

AddToAny

Share/Save