Malawi vil målrette de tekniske uddannelser

Af Søren Bjerregaard, Ulandssekretariatet
18. juni 2019
Malawis hovedorganisation arbejder sammen med arbejdsgiverne og det offentlige om at udvikle målrettede kurser til landets tekniske skoler. Det skal give et løft til især byggesektoren, hvor kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare.
Mponela Community Technical College, teknisk skole i det centrale Malawi. Foto: Peter Ølgaard.

Malawi i det sydøstlige Afrika er et af verdens fattigste lande. Det har gået trægt med trepartsforhandlinger, og organiseringsgraden er lav i landet. Uddannelsesniveauet er lavt, og kvalitetshåndværk er derfor en mangelvare. Derfor presser Malawis hovedorganisation MCTU på for, at arbejdsmarkedets parter i fællesskab skal hjælpe de tekniske skoler med at tilbyde korte, målrettede kurser til ufaglærte bygningsarbejdere.

Ulandssekretariatet og Uddannelsesforbundet støtter fagbevægelsen i Malawi i kampen for at opkvalificere arbejdere i den uformelle økonomi. Derfor har hovedbestyrelsesmedlem hos Uddannelsesforbundet, Peter Ølgaard, der selv er faglærer i tømrerfaget, været i Malawi flere gange:

”Uddannelsesforbundet støtter helt op om vigtigheden af faglig uddannelse i Afrika og er enige i, at et trepartssamarbejde mellem fagforeninger, arbejdsgivere og uddannelsesmyndighed er den helt rigtige måde at organisere arbejdet på,” siger Peter Ølgaard.

Skal opfylde behovene på arbejdsmarkedet

Når 600 kursusforløb er gennemført, vil MCTU sætte sig sammen med en arbejdsgiverorganisation og TEVETA (Malawis offentlige styrelse for erhvervsskolerne) for at justere kurserne, så de bedst muligt opfylder behovene på arbejdsmarkedet.

”MCTU er i gang med at vise TEVETA, at vi har brug for korte målrettede kurser,” siger Denis Kalekeni, der er formand for hovedorganisationen.

Wilson Makulumiza Nkhoma, der er administrerende direktør for TEVETA, er optimistisk:

 ”Vi er med til at teste og justere kurserne. Og så er det vigtigt, at vi lytter til den private sektors behov. De korte kurser er så vigtige, at vi gerne vil formalisere samarbejdet med underskrevne aftaler,” siger han.

De tekniske skoler i Malawi bliver nu videreudviklet for at kunne tilbyde korte og målrettede kurser til ufaglærte. Foto: Peter Ølgaard.

Arbejdsgiverne: stort potentiale

Også på arbejdsgiversiden er der stor interesse. Simon er byggeleder hos Yabhana Building Contractors i Malawis hovedstad, Lilongwe. På byggepladsen har han faglærte medarbejdere med eksamensbeviser. Men der er også mange uden uddannelse:

”Vi giver dem oplæring og uddannelse på arbejdspladsen og giver dem en prøveperiode for at vurdere deres færdigheder. Hvis vi er tilfredse, så kan de få job her med det samme, men vi anbefaler at de tager kurser med afgangsbeviser. Det er jo bare ikke så let, når man ikke har tid og råd til at sidde på 3-6 måneders skolebænk,” fortæller han og understreger, at han ser stort potentiale i korte målrettede kurser.

For Jørgen Assens, der er leder af programafdelingen hos Ulandssekretariatet, er det et resultat i sig selv, at arbejdsgivere, arbejdstagere og regeringsrepræsentanter alle har været med til at udvikle kurserne:

”Arbejdsmarkedets parter har med social dialog designet kurserne, engageret sig i at finde de rigtige deltagere og sammen sikret, at kvinder og unge fra den uformelle økonomi er de vigtigste målgrupper. Når partnerne føler ejerskab til konceptet, er der langt større mulighed for, at det bliver udvidet, så langt flere unge og kvinder i den uformelle økonomi på sigt kan få gavn af de korte kurser,” siger han.  

Ulandssekretariatet støtter MTCU (Malawi Congress of Trade Unions) med midler fra Danida og EU-projektet med titlen ”Vocational Skills Development in Malawi”, som skal sætte en social dialog-proces i gang på erhvervsskoleområdet.

Denne artikel er produceret med økonomisk støtte fra den Europæiske Union. Afsenderen af denne artikel er alene ansvarlig for indholdet. Det afspejler på ingen måde EU’s holdning.

AddToAny

Share/Save