Dansk støtte skal sikre tidligere arbejdsløse i Zanzibar bedre vilkår

Skrevet af Anne Aamand Sørensen
22. januar 2020
To kooperativer i Zanzibar har modtaget støtte fra Ulandssekretariatets HK-klub til deres arbejde med dyrkning af frugt og grønt og syning.
Mwanaharusi Haji Mohammed fra Mungu Tupe Kheri Cooperative. Foto: Ulandssekretariatet

Baggrunden for støtten er en usikker økonomi i Zanzibar, der blandt andet medfører større ulighed og tilbagegang i forhold til at skabe ordentlige løn- og arbejdsforhold i landet.  

”Støtten vil hjælpe de ansatte til at kunne købe flere frø og symaskiner og dermed få en højere og mere stabil indkomst. Den vil også lede til bedre uddannelsesmuligheder samt bedre sundhed og ernæring for deres familier”, fortæller Ali Mapalala Masanga fra MTI Hawendi Cooperative og Mwanaharusi Haji Mohammed fra Mungu Tupe Kheri Cooperative.

De står i spidsen for hver deres kooperativ i Zanzibar, hvor mænd og kvinder i fællesskab forsøger at forbedre deres familiers livsvilkår ved i fællesskab at dyrke frugt og grønt eller at sy tøj.

Zanzibar er blevet ramt af stor arbejdsløshed og stigende fattigdom efter flere år med lovende vækstrater. Dette medfører større ulighed, mere diskrimination på arbejdsmarkedet og en tilbagegang i bestræbelserne på at skabe ordentlige løn- og arbejdsforhold for indbyggerne.

I Zanzibar er 88% af de erhvervsaktive i den uformelle økonomi, hvor underbetaling og kontraktløse ansættelser dominerer. Det viser Ulandssekretariatets seneste Labour Market Profile for Tanzania og Zanzibar. På grund af et svagt socialt sikkerhedssystem er det ikke muligt at overleve som arbejdsløs. Derfor er langt størstedelen af indbyggerne i Zanzibar beskæftiget i den uformelle økonomi. Når flere arbejder uformelt, medfører det et øget pres på bestræbelserne for at regulere den uformelle økonomi. Det er med til at gøre de i forvejen usikre vilkår i den uformelle økonomi endnu mere usikre, da der bliver større kamp om for eksempel daglejerjob.  

Mange små iværksættere har ydermere ikke adgang til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at kunne etablere deres egen forretning. Samtidig har de begrænset viden om, hvordan de kan øge deres produktivitet og kvaliteten af deres produkter. De har ikke adgang til erhvervsuddannelser og dermed heller ikke praktikpladser, de kan ikke udvikle deres forretning, og ofte må de finde sig i et usundt og usikkert arbejdsmiljø.

De to kooperativer har blandt andet modtaget støtte til dyrkning af frugt og grønt. Foto: ZATUC

Støtten kan sikre positiv udvikling

På baggrund af dette og med råd og vejledning fra Ulandssekretariatets partner i Zanzibar, ZATUC, støtter Ulandssekretariatet MTI Hawendi Cooperative og Mungu Tupe Kheri Cooperative som et solidaritetsprojekt. De to kooperativer er begge grundlagt i 2012 og beskæftiger henholdsvis 14 og 24 tidligere arbejdsløse kvinder og mænd i alderen 21-65 år, hvoraf nogle har et handikap. Styrken i projektet ligger i, at arbejderne løfter i flok frem for alene. Livsvilkårene for arbejdere i den uformelle økonomi er vanskelige, men gennem støtten får de mulighed for at påvirke deres liv i en mere positiv retning.

Støtten giver også mulighed for basistræning i kooperativ ledelse, forretningsplanlægning og økonomisk forvaltning hos Ministeriet for Landbrug, Husdyr og Miljø, der har en afdeling for kooperativer.

Det er projektets mål, at støtten netop skal forbedre de ansattes livsbetingelser og øge deres selvbestemmelse. Strategier for fattigdomsbekæmpelse, der har fokus på at styrke personer uden finansielle ressourcer, forbedrer ikke alene livsbetingelserne for de involverede, men også for deres familier.

Solidaritetsprojektet er støttet af HK-klubben ved Ulandssekretariatet og er blevet til i samarbejde med Zanzibar Trade Union Congress (ZATUC).

AddToAny

Share/Save