Arbejdsløshed og dårlige skoler presser Malawi

Af Jacob Rosdahl og Ulrik Haber Petersen, Ulandssekretariatet
13. maj 2019
Arbejdsløsheden i Malawi har skabt en migrationsstrøm af unge. Fagbevægelsen vil satse på erhvervsuddannelser.
Der er mangel på erhvervsuddannelser i Malawi

Malawi har i øjeblikket store problemer på grund af manglende arbejdspladser. Det presser især unge mellem 15 og 25 år, der udgør to tredjedele af den samlede arbejdsstyrke (Malawi har 19,5 millioner indbyggere).

De begrænsede muligheder for formelt arbejde betyder, at mange unge er begyndt at udvandre i håb om at finde bedre muligheder uden for landet. Så mange som en tredjedel af de unge mellem 15 og 24 år er hverken i uddannelse, arbejde eller nogen form for faglig træning. Derfor er der behov for at styrke uddannelsessystemet.

Denis Kalekeni, formand for hovedorganisationen MCTU (Malawi Congress of Trade Unions) siger:

”Uddannelsessystemet i Malawi har i årtier svigtet at give unge mænd og kvinder de fornødne kvalifikationer, og derfor forlader mange landet for grønnere græsgange. Det er trist, at de rejser uden at have kundskaber, der kan skaffe dem et ordentligt arbejde.”

Han nævner, at fagbevægelsen prioriterer erhvervsuddannelse og arbejder tæt med erhvervsskolerne og arbejdsgiverne i Malawi.

”Vi skal udforme ordentlige uddannelser til unge i den uformelle økonomi. Ellers holder migrationen ikke op,” siger han.

Unge dropper ud

Skolevæsenet i Malawi er udfordret på flere områder med lave gennemførelsesrater, dårlig kvalitet i undervisningen og manglende klasselokaler. Det har resulteret i, at 45 % af arbejdsstyrken ikke har gennemført en folkeskoleuddannelse, og 60 % af de unge, der dropper ud af skolen, gør det på grund af økonomiske årsager, viser en undersøgelse fra FN’s arbejdsorganisation ILO. De vil hellere arbejde i stedet for at gå i skole - som en bedre chance for at undgå fattigdom.

Den stigende migration blandt ungdommen er ifølge borgmesteren i kommunen Mzimba, som er landets største med omkring 610.000 indbyggere, et voksende problem. Som en konsekvens af den stigende migration er der fare for at bremse den socio-økonomiske udvikling i området. Borgmester Tomos Chirwa fremhæver, at den stigende migration direkte påvirker de unge.

Hvis unge ikke vil gå i skole, får de ingen uddannelse, og det kan resultere i, at den fremtidige unge generation får problemer med at finde formelt arbejde. I stedet er der risiko for, at mange unge malawiaer ender med at arbejde i den uformelle økonomi uden nogen former for rettigheder og social beskyttelse. Samtidig er uddannelse vigtig for at Malawi kan skabe et velfungerende arbejdsmarked i fremtiden.

Denis Kalekeni fra MCTU siger:

”Vi arbejder for en relevant faglært arbejdsstyrke, der kan forøge arbejdernes chancer for at få jobs – men også for at bidrage til, at arbejdsgiverne kan forbedre deres produktivitet og indtjening ved hjælp af en mere uddannet arbejdsstyrke.”

Mange unge fra Malawi får arbejde i den uformelle økonomi

Teenagere udvandrer til fods

Siden oktober 2017 er tusindvis af unge mennesker – især i alderen 13-18 år – begyndt at udvandre til Sydafrika til fods i søgen efter bedre økonomiske muligheder. Tal fra FN viser, at der i 2017 var der bosat 102.000 malawiske migranter i Sydafrika. Til Nyasa Times udtaler Caanan Sakal, en malawisk migrant, der selv er emigreret til Sydafrika:

”Fattigdom og mangel på beskæftigelse er nogle af grundene til, at folk i Mzimba rykker til Sydafrika i store tal,”

Denis Kalekeni fortæller, at der er en kæmpe andel af unge i Malawis befolkning.

”Og det er en kæmpe udfordring, fordi de tekniske skoler ikke har mange pladser. De har nedslidt udstyr, og lærerne er ikke dygtige nok,” siger han

Gifter døtre bort

Nuværende tal fra Mzimba viser, at omkring 25 unge mennesker forlader kommunen hver dag. Unge mænd er især begyndt at migrere til Sydafrika i håb om at finde et job og tjene flere penge. Samtidig er forældre til unge kvinder også begyndt at sende deres døtre til Sydafrika for at blive gift og finde en mand, der kan hive dem ud af fattigdommen.

Borgmesteren Tomas Chirwa udtaler til Nyasa Times:

”Økonomisk er Mzimba bedre stillet end andre distrikter i landet, fordi migrationen skaffer penge, men har en negativ effekt på uddannelsessystemet.”

Dermed har det nuværende migrationsmønster skabt økonomisk overskud på den korte bane, men på den lange bane er borgmesteren er bekymret for, at udviklingen af uddannelsessystemet vil blive bremset.

Mere uddannelse

Fagbevægelsen i MCTU mener, at det er vigtigere end nogensinde før at udvikle de erhvervsfaglige uddannelser – især for de lavest uddannede:

”Mange i Malawi er analfabeter, og det påvirker skolesystemet, for eksempel ved at lærerne underviser på lokale sprog. Der er et behov for skræddersyede tekniske forløb, som møder borgernes ønsker – især behovsdrevne korte kurser,” siger Denis Kalekeni.

MCTU og arbejdsgiverne i blandt andet byggeindustrien vil, støttet af Ulandssekretariatet, lave et samarbejde helt ude på de enkelte erhvervsskoler. Ideen er, at fagforeningsrepræsentanter skal sidde i bestyrelser og samarbejdsudvalg, og arbejdsmarkedets parters fælles indflydelse på udformningen af fremtidens korte erhvervsuddannelser skal styrkes.

Vil du læse mere om Malawis arbejdsmarked kan du finde vores arbejdsmarkedsprofil her.

Denne artikel er produceret med økonomisk støtte fra den Europæiske Union. Afsenderen af denne artikel er alene ansvarlig for indholdet. Det afspejler på ingen måde EU’s holdning.

AddToAny

Share/Save