Ulandssekretariatet er fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisation. Vi arbejder for at fremme demokrati, rettigheder og ordentlige vilkår for arbejdstagerne, bekæmpe fattigdom og styrke arbejdsmarkedet i udviklingslandene.