Stort løft til førskoleundervisningen i Kenya

Af Søren Bjerregaard
28. august 2018
Det kenyanske lærerforbund, KNUT, har sat førskoleområdet på dagsordenen. Det sikrer mere indflydelse og flere penge til førskolelærerene og dermed bedre undervisning af de alleryngste.
5th Annual Childhood Education Summit i Kenya
Benter Opande er torvholder på fagforeningens arbejde på førskoleområdet

Siden 2016 har 20.000 undervisere, der arbejder med 3-6 årige børn, meldt sig ind i KNUT, og mange har allerede sikret sig tillidsposter på forbundets lokalkontorer. Med den nyvundne indflydelse har de sikret, at de nu kan se frem til en solid mindsteløn og bedre arbejdstidsregler.

”Alt andet er stoppet, og vi fokuserer nu på at udvikle førskoleområdet,” var den klare besked fra KNUTs generalsekretær, Wilson Sossion, på et møde for nylig. Ifølge Benter Opande, der netop står i spidsens for fagforeningens arbejde på førskoleområdet, er der noget om snakken:

”For tre år siden var der i Kenya ingen interesse for, hvad de 3-6 årige laver, når de går i skole. Der var ingen førskolelærere i vores fagforening, der var ingen læseplaner og ingen mål for, hvad børnene skulle lave indtil de startede i første klasse,” fortæller Benter Opande.

Den manglende fokus på undervisning af børn i børnehaver og børnehaveklasser var baggrunden for, at BUPL og Ulandssekretariatet begyndte at samarbejde med KNUT.

”I et land som Kenya rangerer undervisere på førskoleområdet lavere end andre lærere, og derfor har vi arbejdet målrettet på at give dem nogle kompetencer, som kan løfte undervisningen og give dem mere indflydelse,” siger Marcus Balslev, der er konsulent i BUPL.

I fagforeningen bliver der taget mange beslutninger på regionalt niveau, og derfor har projektarbejdet arbejdet målrettet på at sikre førskolelærerene tillidsposter på KNUTs 47 regionalkontorer. Allerede nu er de kommet ind på over halvdelen af regionalkontorene. For to år siden var de slet ikke repræsenteret.

Kvinde med førskolebørn på række fra Kenya
Benter Opander med førskolebørn fra Kenya

Ministeren inddraget

”I maj var vi med til at arrangere en workshop, hvor vi arbejdede målrettet med lobbyisme og andre værktøjer, der kan give indflydelse. Et af resultaterne blev, at KNUT nedsatte en styregruppe for førskoleområdet. Den arbejdede hurtigt og i juli fik gruppen arrangeret et stormøde med deltagelse af undervisningsministeren og de andre vigtigste interessenter på førskoleområdet,” fortæller Marcus Balslev.

Mødet blev dækket af flere landsdækkende TV-stationer og skrevne medier – endnu en indikator på, at før-skoleområdet er kommet på dagsordenen i Kenya, og at lærerene for de 3-6 årige efterhånden bliver taget mere alvorligt.

“Hidtil har der ikke været nogen mindsteløn for førskolelærerene, men det får de nu. De lavtlønnede tjener i dag ca. 100 dollars om måneden, mens de fremover kommer tættere på den almindlige lærerløn, der typisk ligger på omkring 320 dollars. Herudover er vi nu kommet i gang med at udvikle et pensum og nogle udviklingsprincipper for førskoleområdet, og det er hårdt tiltrængt,” slutter Benter Opande.

BUPL og Ulandssekretariatet støtter i Kenya, Tanzania og Sierra Leone et projekt, der skal styrke undervisningen og underviserne i børnehaver og børnehaveklasser. Pædagogisk arbejder projektet med at indføre mere leg i undervisningen af de yngste. Herudover sikrer projektet deltagerne mere indflydelse via deres fagforbund.

AddToAny

Share/Save