Spørgelyst fra alle hjørner

Af Jacob Rosdahl, Ulandssekretariatet
3. december 2018
På Verdensmål 8-konferencen var hele eftermiddagen sat af til en anderledes, dynamisk række workshops på en stor markedsplads.
Vi prøver at skaffe migrantarbejderne bedre forhold, sagde Hind Benammar (Foto: Jamil Ghafuri)

Konferencen om Verdensmål 8 – ordentlige jobs og bæredygtig vækst – tirsdag den 20. november 2018 satte fokus på arbejdsmarkedets betydning for at skabe ordentlige jobs, bæredygtig vækst og for ansvarlige virksomhedsdrift i udviklingslandene. Konferencen var arrangeret af arbejdsmarkedskonsortiet, som består af Ulandssekretariatet, 3F og DI.

Læs om konferencen her

Efter hovedtalerne, som var Ulandssekretariatets formand Lizette Risgaard, Tina Kristensen (3F), Thomas Bustrup (DI), udviklingsminister Ulla Tørnæs og ILO’s vicegeneraldirektør Heinz Koller var tiden kommet til en nærmere diskussion.

Se video med hovedtalerne her

Moderator Kurt Strand skød eftermiddagen i gang med en lille quiz, hvor deltagerne på deres telefoner kunne svare på forskellige spørgsmål om arbejdsmarkedet i udviklingslandene. Og så var det ellers tid til markedsplads.

På 12 forskellige stande, der festligt var spredt i aulaen i Industriens Hus, kunne man møde repræsentanter fra de forskellige partnere, som Ulandssekretariatet, 3F og DI har i udviklingslandene. Det var altså både en chance for at gå direkte i dialog om vigtige spørgsmål – og samtidig var det også en mulighed for at se nogle af de forskellige aktiviteter, som partnerne i arbejdsmarkedskonsortiet står for.

Fire forskellige stande

Ulandssekretariatets fire stande handlede om Myanmars hovedorganisation CTUM, der på få år er gået fra forbudt til anerkendt organisation, om migration fra Asien til MENA, praktik i udlandet for lærlinge og studerende – og ikke mindst det offentliges store rolle for ordentlige rammebetingelser.

Fra Arab Trade Confederation (ATUC) fortalte koordinator Hind Benammar, hvordan fagbevægelsen kan spille en rolle for de tusinder af migrantarbejdere, som rejser fra lande i Asien til Mellemøsten:

“Vi prøver at formidle bilaterale aftale mellem afsender- og modtagerlandene for at migrantarbejderne kan få sikrere forhold,” sagde hun. Formand for Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen kunne bidrage med viden om arbejdsmarkedet i Jordan, idet el-forbundet og Ulandssekretariatet har et solidaritetsprojekt i Jordan.

Spørgelysten var stor på markedspladsen (Foto: Jamil Ghafuri)

Danske og udenlandske partnere på banen

På to af de andre stande havde Ulandssekretariatet valgt at prioritere de indsatser, som også inddrager de danske bagland fra forbundene i LO og FTF.

Standen med Metal-lærlinge og HK-studerende var tæt befolket af unge mennesker, som viste film og billeder, mens de fortalte om deres seks uger lange praktiktid i Tanzania som henholdsvis landbrugsmaskinmekanikere og offentlig administration. Sebastian Damkjær, der netop er komme hjem fra sit ophold fortalte, hvordan opholdet havde sat sig spor:

”Jeg skyper stadig med dem dernede (i Tanzania) og hører, hvordan det går med maskinerne. Det er mega-hyggeligt,” sagde han, og i det hele taget var standen fyldt med anekdoter. Den var også en demonstration af, hvad erhvervsskoler og professionsuddannelser kan få ud af praktik i udlandet. De unge var blandt andre flankeret af uddannelsessekretær Erling Jensen fra Dansk Metal.

Også standen om den offentlige sektors betydning var tæt befolket af danske og udenlandske partnere. Danmarks Lærerforening og BUPL kunne fortælle om uddannelsessystemets betydning og berette om deres konkrete projekter i bl.a. Kenya og Tanzania, som handler om at styrke lærernes fagforbund og øge professionalisering i for eksempel førskole-undervisningen.

Fra Ghanas sundhedsarbejderforbund lagde vicegeneralsekretær Franklin Owusu Ansah sammen med Laura Møllebro fra FOA vægt på udviklingen et offentligt sundhedssystem – og at skabe jobs skal gå på ”to ben”: et offentligt og et privat.

Markedspladsen fungerede som en livlig og broget direkte dialog, og da moderator Kurt Strand sluttede dagen med at samle op gennem et par lyninterviews, var det også det direkte møde og de personlige fortællinger, som havde efterladt et indtryk hos deltagerne.

Se billeder fra konferencen her.

AddToAny

Share/Save