Social dialog i kulmine med imageproblemer

Af Carsten Flint Hunneche, Ulandssekretariatet
7. december 2017
En af verdens største åbne kulminer Cerrejón ligger isoleret oppe i et tyndt befolket halvørkenlandskab i Colombias nordøstlige hjørne. Minen har cirka 12.000 ansatte, hvoraf omkring 5.400 er fastansatte, og de 4.375 er organiserede i to fagforeninger.
Cerrejón har kvinder ansat både i produktionen og i administrationen. Men generelt er minen domineret af flest mænd. Foto: Carsten Flint Hunneche

Minen er nærmest et gigantisk hul i jorden. Det er en såkaldt ”open pit mine”. Inde på området er al trafik reguleret på grund af sikkerhedsfaren med de mange store entreprenørmaskiner på vejene. Og der er tale om seriøst store maskiner. Lastbilerne, som kører med malm fra bruddet kan have cirka 20 HT-busser stående på ladet, og når chaufføren skal op i styrehuset, går det via en trappe op i anden sals højde.

Ulandssekretariatet og Dansk Industri (DI) arbejder sammen med den colombianske fagbevægelse og arbejdsgiverforening om at bidrage til et mere stabilt og velfungerende arbejdsmarked i Colombia gennem social dialog og uddannelse. Tre sektorer er udvalgt som fokusområder på virksomhedsplan: Agro-industri, handel og minesektoren. Cerrejón-minen er anbefalet af de colombianske partnere som et sted, hvor der bliver arbejdet med social dialog, vel vidende der stadig er meget at forbedre.

Løbende dialog

Ekviperet med obligatorisk sikkerhedshjelm, sikkerhedsvest og sikkerhedssko får vi ledelsens udlægning af samarbejdet på arbejdspladsen, altså den sociale dialog mellem ledelse og ansatte. Der indgås overenskomster, hvor begge parter sidder med om forhandlingsbordet, og hvor løn- og arbejdsvilkår diskuteres. Ude i selve minen arbejdes der dagligt i sjak med en leder som ansvarlig koordinator. HR-chefen oplever, at der er en god tone, og dialogen flyder frit.

Fagforeningsformand Antonio Lamadrid kan delvis nikke genkendende til den opfattelse et stykke hen ad vejen og slår fast:

”Det er korrekt, at vi er i løbende dialog med ledelsen, men der er rigtig mange ting, som vi er uenige om. Jeg vil gå så langt som til at sige, at i udøvelse af ledelsesretten får vi ikke noget at skulle have sagt, hvis der først er truffet en beslutning – heller ikke selv om vi på forhånd er blevet hørt eller ej”. De faglige ledere oplever altså, at dialogen foregår på ledelsens præmisser.

Outsourcing

Men dét som måske er den største sten i de fagliges sko, er de tusinder af medarbejdere, som udfører udliciterede arbejdsopgaver, og som oftest ingen overenskomst har. De er mange (mere end 5.000) og fylder meget på arbejdspladsen. Faglig leder (i fagforeningen Sintra Cerrejón), instruktør og sprængningsekspert Luís Avila siger:

”Virksomheden bruger bevidst de mange eksterne som løntrykkere, og vi kan se det i reallønstab og mistede goder”.

2012 står som et sort år for medarbejderne:

”Vi oplevede, at en række rettigheder og goder blev taget fra os, eksempelvis sundhedsydelser, betalt logi nær minen og adgang til flytransport, som blev erstattet med busser”, supplerer Luís. ”Retten til at organisere sig frit blev også udfordret, og der var anslag mod den kollektive forhandlingsret,” fortæller Luís Avila.

De fleste fastansatte arbejder efter en turnusplan med 7 dages arbejde efterfulgt af 7 dages fri. Mange har derfor to hjem og to husholdninger – et tæt ved minen og et andet 6-8 timers buskørsel fra minen. Det er kun ledelsen og højere funktionærer, som har indkvarteringsmuligheder inde på selve mineområdet.

Vejen op til førerhuset på de gigantiske biler går ad en lang, smal trappe. Foto: Carsten Flint Hunneche.

Social dialog handler om gensidig tillid

HR-chefen anerkender, at der er sket besparelser i forbindelse med trimning af virksomheden, som har ramt medarbejderne, men at medarbejderne fortsat ligger niveauer over en gennemsnitsarbejder i Colombia på stort set alle områder. Han synes, den største udfordring ved dialogen er en manglende kultur for konstruktivt samarbejde, og han er med på, at det naturligvis kræver to velvillige parter.

Og begge parter er indstillet at fortsætte den sociale dialog. Man ser meget gerne både fra medarbejder- og ledelsessiden, at der gennemføres kurser i social dialog på arbejdspladsen, og der har allerede været ILO-drevne initiativer oppe at vende.

I minen har man også en slags mæglingskomité (Comité de Convivencia Laboral) i tilfælde af tvister og konflikter. Og hvis man ikke når til enighed, sendes sagerne videre til behandling. Det minder om de elementer, som vi kender fra det danske fagretslige system, selv om der ikke kan sættes lighedstegn mellem de to.

Image skal forbedres

Cerrejón har sammen med andre colombianske kulminer i en årrække kæmpet med et dårligt ry. Mineselskaberne er blevet beskyldt for at forfølge faglige ledere, fordrive den lokale befolkning og være en belastning for miljøet.

Vi havde ikke under vores besøg programsat visitter til lokalområder udenfor mineområdet og udskibningshavnen, da vores fokus var på arbejdspladsens sociale dialog mellem ledelse og medarbejdere. Under vores møder blev der ikke rejst nogle aktuelle sager om forfølgelse af fagligt aktive, men det blev nævnt som et problem, der havde fundet sted tidligere.

Inde på selve mineområdet kunne vi med egne øjne konstatere, at der tages en række foranstaltninger for at minimere at kulstøv bliver hvirvlet op og forurener omgivelserne. Vejene vandes jævnligt og kullet imprægneres med en film, så kulstøvet bindes mest muligt under transporten i togvogne ud til minens havn samt ved losning og lastning. Minen har også et program for genetablering af den del af minen, hvor der ikke længere brydes kul.

Se vores galleri med billeder fra minen Cerrejón

Ulandssekretariatet har for indeværende sammen med DI et Danida-finansieret projekt i Colombia omhandlende Social Dialog på arbejdsmarkedet. Midlerne stammer fra den bevilling, der hedder ”Better Labour Markets” og som ligger under kontoret for Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling. Partnerne er på arbejdsgiversiden ANDI og på arbejdstagersiden de to hovedorganisationer CTC og CGT. 

 

AddToAny

Share/Save