Ny lov mod vold mod kvinder i Tunesien

Af Jacob Rosdahl, Ulandssekretariatet
28. november 2017
Tunesiens nye lov mod vold mod kvinder dækker bredt og gælder også sexchikane og diskrimination på arbejdspladsen. Et stort fremskridt, siger fagbevægelsen.
Siden 2013 har dansk og arabisk fagbevægelse, heriblandt UGTT, sammen med Ulandssekretariatet drevet et Dansk-Arabisk fagligt Ligestillingsnetværk. Foto: Thomas Steen Sørensen.

”Det er en revolution”. Sådan siger Sihem Boussetta ep Jouini fra den tunesiske fagbevægelse om den lov mod vold mod kvinder, som Tunesiens parlament vedtog den 26. juli.

Sihem Boussetta ep Jouini er generalsekretær for gymnasielærernes fagforbund i Tunesien og medlem af hovedorganisationen UGTT’s kvindeudvalg. Hun betegner faktisk den ny lov som en ”anden revolution”. Parlamentet har nemlig også ændret i civilretten, så kvinder nu er lige med mænd i ægteskab og arveforhold. Før i tiden måtte muslimske kvinder ikke gifte sig med ikke-muslimer og blev forfordelt i arvesager.

Gælder på arbejdspladsen

Den ny lov dækker kvinders rettigheder bredt. Den gælder seksuel, politisk, psykologisk og økonomisk vold. Dermed gælder den både på gaden, i hjemmet, i soveværelset og på arbejdspladsen.

Loven er resultatet af flere års lobby-arbejde fra civilsamfundet og organisationer som den tunesiske fagbevægelse i UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), som er Ulandssekretariatets partner i Tunesien.

Foruden lobby-virksomhed har UGTT arbejdet med kampagner, seminarer samt møder for kvindegrupper og parlamentsmedlemmer.

”Forhandlingerne har været vanskelige og vejen hård på grund af sociale, kulturelle og ideologiske hindringer såsom fremherskende anti-feministiske holdninger og truslen fra islamistiske konservative,” siger Sihem Boussetta ep Jouini.

<img src="kvindenetvaerket.jpg" alt="kvindenetvaerk i tunesien">
Det Dansk-Arabiske fagligt Ligestillingsnetværk mødtes med udviklingsminister Ulla Tørnæs i folketinget i maj 2017. Sihem Boussetta ep Jouini står som nummer to fra venstre med briller. Foto: Thomas Steen Sørensen.

Forebyggelse

Loven indfører tiltag, som skal være med til at beskytte og behandle ofre for vold. Men der er også tale om forebyggende foranstaltninger gennem uddannelse og forebyggelsesprogrammer. Voldsofre har også krav på juridisk, medicinsk og psykologisk hjælp, og som noget nyt skal politiet uddannes på disse områder.

For arbejdsmarkedet gælder forebyggelsestanken også, fortæller Sihem Boussetta ep Jouini:

”For eksempel er der med hensyn til seksuel chikane en række tiltag, der kan reducere risikoen på arbejdspladsen. Det er uddannelse af lønmodtager i hvad sexchikane i det hele taget er, klageprocedurer og at udbrede forståelsen for, at det er vigtigt at klage,” siger hun.

Ulandssekretariatet har under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram støttet aktiviteterne, som UGTT’s kvindeudvalg har gennemført, blandt andet en græsrodsproces, hvor kvinder på gulvet er blevet hørt i forbindelse med lobby-arbejdet for loven. Der er lavet oplysningskampagner og træningsseminarer i blandt andre regionerne Tunis og Manouba. Her har UGTT indsamlet kvinders erfaringer og anbefalinger til de områder, som gælder økonomisk vold, herunder arbejdsmarkedet.

Siden 2013 har dansk og arabisk fagbevægelse, heriblandt UGTT, sammen med Ulandssekretariatet drevet et Dansk-Arabisk fagligt Ligestillingsnetværk, hvor et af hovedtemaerne er ligestilling på arbejdspladsen og lige adgang til arbejde. Sihem Boussetta ep Jouini er medlem af netværket.

Ulandssekretariatets overordnede fokus i MENA-regionen er at fremme demokratiske rettigheder og kapaciteten hos de demokratiske fagbevægelser blandt andet i Tunesien til social dialog og ro på arbejdsmarkedet. Støtten kommer blandt andet fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

AddToAny

Share/Save