LO's internationale sekretær: Nu skal der investeres i mennesker

Af Helle Schøler Kjær
Det var i Washington sidst i januar, da den franske Dominique Strauss-Kahn endnu var direktør for Den Internationale Valutafond. Det Arabiske Forår var på vej med store demonstrationer i Tunesien og Libyen – og snart skulle Egypten, Bahrain og Syrien følge efter, med vidt forskelligt udfald.

LO’s internationale sekretær Marie Louise Knuppert husker stadig Strauss-Kahns ord på et internationalt møde, hun deltog i.

”Han sagde, at hvis ikke vores regeringer begynder at investere i mennesker og i fremtiden, så vil der i løbet af få år være 450 millioner unge arbejdsløse i udviklingslandene. Det vil de ikke finde sig i, - og så vil der komme spændinger af alle mulige slags verden over. Altså: Her i 50-året for OECD’s fødsel, må de store internationale organisationer OECD, Verdensbanken og IMF begynde at skrive om og investere i mennesker i stedet for alene at fokusere på økonomi”, fortæller Marie Louise Knuppert.

Hun har lige været i Tunesien sammen med Danidas styrelse og er meget optaget af, at også kvindelige tekstilarbejdere i den sydlige del af landet var med i oprøret mod den tidligere diktator Ben Ali.

”I pressen hører vi ikke så meget om det, men fagbevægelsen er en vigtig del af civilsamfundet. Den kan forandre meget, og vi kan lære dem noget om, hvordan man opbygger en demokratisk fagbevægelse”.

Det går fremad

Marie Louise Knuppert glæder sig også over, at FN’s arbejdsorganisation ILOi år har vedtaget en konvention for migrantarbejdere, der knokler som hushjælp og au pair piger især i Mellemøsten, men også på vore breddegrader.

”Så snart landene ratificerer konventionen, har vi et redskab til at hjælpe de millioner af mennesker, som arbejder uden for deres hjemlande. Det er især kvinder fra østasiatiske lande som Nepal og Filippinerne, der arbejder i de arabiske lande. Kvinderne oplever nu, at deres pas bliver taget fra dem, og de får bank og bliver behandlet virkelig dårligt. Men det gode var, at på ILO’s arbejdskonference tidligere i år, da stod selv arbejdsministeren fra Saudi Arabien op og sagde, at de ville ratificere”.

”Det betyder ikke, at tingene ændrer sig fra den ene dag til den anden, men når det er på papir, kan de internationale faglige organisationer lægge pres på dem og i sidste ende klage til ILO over forholdene”

”Hvis Danmark ratificerer konventionen, får det også konsekvenser her. Mange siger, de har au pair piger for den kulturelle udvekslings skyld, men de er her jo ikke for at se på den lille havfrue. Det er jo et forhold mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager”, siger LO’s internationale sekretær.

Vækst og beskæftigelse

LO har været tilfreds med det fokus på små og mellemstore virksomheder, som den tidligere regering havde i udviklingspolitikken, og det håber Marie Louise Knuppert vil fortsætte med den nye regering.

”Hvis man tager et land som Mali i Afrika, så er der et kæmpe potentiale for solenergi. Hvis man bruger energien til at hente vand op og til at skaffe strøm, så kan man få strøm til at starte en lille forretning, der måske kan lave en produktion af marmelade eller is. Mali kan være et demonstrationsland af dimensioner. Det skal sættes op, og folk skal lære, hvordan det skal bruges. Det vil være en win win situation, hvis danske virksomheder kan komme ind og arbejde med det”, siger Marie Louise Knuppert med lys i øjnene. ”Det kunne være det helt store…..om ikke eventyr, så næsten da”.

I det forløb er der brug for fagbevægelsen. Til at sikre at goderne fordeles, - og til at arbejde for, at der oprettes tekniske skoler, hvor elektrikere og andre håndværkere kan uddannes.

Internationalt arbejde lagt om

Los internationale arbejde er lagt om i kongresperioden.LO beskæftiger sig ikke længere centralt med solidaritetsarbejde, og det er op til sektionerne selv at beslutte, om de vil lave noget lokalt.

I stedet opprioriteres arbejdet med EU, fordi ”der planlægges og gennemføres så store dele af arbejdsmarkedslovgivningen i EU, at vi er nødt til at være der for at påvirke processen”, siger international sekretær Marie Louise Knuppert.

Hovedvægten af det internationale arbejde vil derfor blive koncentreret om EU og arbejdet gennem Den Europæiske Faglige Sammenslutning - på engelsk ETUC.

LO vil også fortsat være repræsenteret i den Internationale Faglige Sammenslutning - på engelsk ITUC, i FN’s arbejdsorganisation ILO, - og i TUAC, der rådgiver den økonomiske samarbejdsorganisation OECD.

Udviklingsbistanden fortsætter uændret gennem Ulandssekretariatet LO/FTF.

AddToAny

Share/Save