Ingen kontrol med arbejdsforholdene i kinesisk-pakistansk milliardbyggeri

Af Muqaddam Khan og Heidi Røndbjerg-Christensen
29. august 2019
Kina investerer milliarder i at udbygge Pakistans infrastruktur inden for både transport og energi. Men de driftige bygherrer tilsidesætter sikkerheden for de mange arbejdere, der skal føre de store visioner ud i livet. Myndighederne følger ikke op på de alvorlige arbejdsulykker.
"Arbejdssko" for arbejdere på Tarbela-dæmningen

”Kineserne har pumpet enorme beløb ind i Pakistan. Til gengæld har de fået frie hænder til at udnytte de pakistanske arbejdere.”

Sådan beskriver Aslam Adil, generalsekretær for den pakistanske fagforening Awami Labor Union, arbejdsforholdene for de pakistanske arbejdere, han har mødt ved arbejdet på Tarbela-dæmningen i det østlige Pakistan – et af de mange anlægsprojekter, der i øjeblikket bliver gennemført i landet.

”Arbejderne på Tarbela-dæmningen bliver underbetalt, de arbejder for meget, og de bliver tvunget ud i situationer, hvor de sætter deres sikkerhed og helbred over styr. En ulykke på byggeområdet, som krævede mindst fire liv, herunder to kinesiske, den 3. juli 2019, tiltrak mediernes opmærksomhed. Men det blev hurtigt dysset ned,” fortsætter Aslam Adil.

Anlægsprojekterne er en del af den højt profilerede økonomiske korridor, CPEC, mellem Kina og Pakistan. Den skal binde de to lande og hele regionen bedre sammen. Med CPEC gennemfører de to lande en række enorme infrastrukturprojekter inden for både transport- og energisektoren i Pakistan, og det skaber beskæftigelse for tusindvis af arbejdere frem mod 2030.

Mangler viden om arbejderne

Der er stor usikkerhed omkring hvor mange mennesker, der er beskæftiget som en del af infrastrukturprojekterne. ILO (FN’s arbejdsmarkedsorganisation) vurderer, at de skaber 400.000 jobs frem mod 2030. Andre organisationer mener, at der snarere er tale om 700.000 jobs.

Tilbage står dog, at der generelt mangler informationer om de beskæftigede medarbejdere. Den pakistanske regering håndhæver ikke de love, der skal beskytte arbejdstagere i Pakistan, og det skaber dårlige betingelser for at sikre ordentlige vilkår for de tusindvis af arbejdere, der knokler på eksempelvis byggepladser eller cementfabrikker. Det medfører, at der ikke findes officielle rapporter over antallet af arbejdsulykker eller dødsulykker, og sikkerheden bliver ikke håndhævet.

”Størstedelen af den pakistanske arbejdsstyrke er dårligt uddannet og ufaglærte. Arbejdsgiverne og entreprenørerne sikrer ikke, at der er ordentlige sikkerhedsstandarder og sørger ikke for oplæring i sikkerhedsprocedurer. Det lader ikke til, at der er nogen plan om uddannelse eller oplæring,” siger Mohammad Zahoor Awan, der er generalsekretær for den faglige sammenslutning PWF, som Ulandssekretariatet samarbejder med.

En anden fagforeningsansat, Mohammed Isfaq, beskriver forholdene ved et af de store dæmningsprojekter som ”den værste udnyttelse af arbejdere, som jeg har været vidne til”, og han fortæller, hvordan de ansvarlige myndigheder sidder advarsler fra fagforeningerne overhørig.

Myndighederne følger ikke op på de alvorlige arbejdsulykker, der har været på CPECs byggerier

Kina har investeret en formue

Ifølge en uofficiel opgørelse har mindst 100 mennesker mistet livet eller er kommet alvorligt til skade i ulykker relateret til arbejdet med de mange byggeprojekter, der er en del af den kinesisk-pakistanske korridor.

Pakistans generelle problemer med at håndhæve arbejdstagernes rettigheder bliver ifølge iagttagere ikke lettere af, at der er mange kinesiske yuan investeret i de talrige infrastrukturprojekter.

Ulandssekretariatet samarbejder med PWF (Pakistan Workers Federation) om en række initiativer til at forbedre lovgivningen for husarbejdere i Pakistan og om generelt at sikre flere pakistanere adgang til pension, sygesikring og bedre arbejdsvilkår.

AddToAny

Share/Save