ILO-anbefaling kan fremme en fredelig og demokratisk udvikling

Af Kristian Høyen, Ulandssekretariatet
21. december 2017
Verden er fyldt af krige, naturkatastrofer, klimaforandringer, flygtningekrise, stigende ulighed, radikalisering, nationalisme og pres mod menneskerettighederne. Der er i dén grad brug for kræfter, der bidrager til social dialog og sammenhængskraft samt en fredelig og demokratisk samfundsudvikling.
I Colombia gælder det om at få skabt anstændige jobs efter afslutningen af borgerkrigen. Her ses arbejdere fra en sukkermølle i Colombia. Foto: Jørgen Laurvig.

Her spiller arbejdsmarkedets parter en central rolle. I erkendelse af dette, og vigtigheden af at nulevende og kommende generationer får opfyldt deres ret til anstændigt arbejde, hvis en fredelig og demokratisk samfundsudvikling skal sikres, vedtog FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO i juni 2017 anbefaling 205, som handler om beskæftigelse og anstændigt arbejde for fred og overlevelse.

Denne ILO-anbefaling, der også blot benævnes R205, indeholder en række centrale anvisninger på hvilke arbejdsmarkedstiltag, som ILO’s medlemmer (dvs. 182 lande og repræsentanter fra arbejdsgivere og arbejdstagere) bør sætte i værk for at forebygge konflikter og katastrofer samt fremme fred og stabilitet, når et samfund først er kastet ud i krise.

International konference

For at udbrede kendskabet til R205 og omsætte anbefalingen til konkrete handlinger, der kan bidrage til forebyggelse af social uro og vold – eller til krigsramte landes tilbagevenden til en fredelig og demokratisk samfundsudvikling – afholdt den internationale sammenslutning af hovedorganisationer Internationale Faglige Sammenslutning (IFS) for nylig en konference i Bruxelles. Her deltog faglige repræsentanter fra en lang række lande i Afrika, Asien og Latinamerika.

På konferencen, der var støttet af Ulandssekretariatet, blev der præsenteret forskellige perspektiver på, hvor verden bevæger sig hen – f.eks. talte Rudy De Leeuw, formand for den belgiske hovedorganisation FGTB, om højredrejningen i Europa og om vigtigheden af at skelne mellem forskellige former for nationalisme og populisme. Der blev dog især givet plads til stemmer fra de lande, hvor vold, usikkerhed og menneskerettighedskrænkelser præger hverdagen.

Vægmaleri fra Guatamala, der viser militærdiktaturets overgreb på befolkningen under borgerkrigen. I dag kæmpes der også for at skabe anstændige arbejdspladser. Foto: Edgar Romero

Anstændigt arbejde midt i kaos

Anbefaling 205 beskriver nemlig, hvilke tiltag der bør gennemføres for at skabe de rette betingelser for anstændigt arbejde i lande præget af social uro og vold. Desuden går anbefalingen på, at regeringer og arbejdsmarkedets parter bør sikre adgang til uddannelse og faglig træning – selv når en væbnet konflikt er brudt ud.

På samme måde kommer R205 med anbefalinger til at beskytte flygtninge- og migrantarbejdere mod udnyttelse og diskrimination. Endelig omhandler den genopbygning og forsoning gennem forskellige arbejdsmarkedsindsatser.

På konferencen var der fx tillidsfolk, der fortalte fra Guatemala, hvor volden ligger på et alarmerende højt niveau. Volden rammer også fagligt aktive, som lever med faren for at blive chikaneret eller ligefrem myrdet. Alligevel kæmper de for at skabe anstændige forhold på arbejdspladserne.

Der var repræsentanter fra Palæstina, hvor mange arbejdere må bruge flere timer om dagen på at komme igennem israelske check-points og ofte udsættes for diskriminerende behandling, men ikke desto mindre formår at skaffe en indtægt og bidrage til samfundsøkonomien.

Der var beretninger fra Columbia, som efter 52 års brutal konflikt endelig fik en fredsaftale på plads i november 2016, og hvor fagbevægelsen har spillet en vigtig rolle i den demokratiske proces omkring fredsslutningen. Og der var input fra Tunesien, hvor fagbevægelsen ligefrem har været med til at vinde Nobels Fredspris for dens positive bidrag til en samfundsomstilling, der forløb uden brug af vold.

Et vigtigt værktøj

Fra dansk side var fagbevægelsen repræsenteret ved Ulandssekretariatets leder Mads Bugge Madsen, som deltog i en paneldebat om anbefalingen. Han kunne dels fortælle om anbefalingens tilblivelse, idet Ulandssekretariatet – på vegne af LO og FTF – var direkte involveret i processen. Derudover var hans hovedbudskab, at man med Anbefaling 205 har fået et vigtigt værktøj til at fremme en fredelig og demokratisk udvikling i verden. Ulandssekretariatet vil i de kommende år gøre aktivt brug af dette instrument og sammen med partnerorganisationer forsøge at omsætte det i konkrete projekter, blandt andet i Columbia.

AddToAny

Share/Save