Fra løst forhold til fastansættelse: Arbejdere i Østafrika får fast grund under fødderne

Af Heidi Røndbjerg-Christensen
27. november 2019
I Uganda og Kenya er en stor del af arbejdsstyrken beskæftiget i den uformelle økonomi, hvor overenskomster, sociale sikkerhedsnet og pensionsordninger er ikkeeksisterende. Takket være en massiv kampagneindsats fra de lokale fagforeninger er det lykkedes at sikre tusindvis af løsarbejdere faste jobs.
Dansk Metal støtter IndustriAlls kamp for at sikre ugandiske og kenyanske arbejdere bedre vilkår. Foto: Jan Toft Rasmussen.

Når man tjener til dagen og vejen som gadesælger i Nairobis slum, eller man lever af forefaldende arbejde på en af Kampalas mange byggepladser, er lønnen ofte lav og morgendagen usikker. Man har hverken pensionsordning eller et socialt sikkerhedsnet, der griber, hvis man kommer til skade på arbejdet eller bliver alvorligt syg.

Derfor arbejder de faglige organisationer i blandt andet Kenya og Uganda på at organisere arbejderne i den uformelle økonomi. Det skal bidrage til, at flere arbejdere går fra at være eksempelvis løsarbejdere på byggepladser til at få fast ansættelse med tilhørende rettigheder.

I perioden 2015-2018 er det lykkedes østafrikanske metalforbund med relation til den globale industriorganisation IndustriAll at sikre 5.000 tidligere løsarbejdere faste jobs gennem en massiv lobbyindsats. Forud er gået demonstrationer for mere fair arbejdsvilkår, et stort kampagnearbejde med aktivering af civilsamfundet samt trepartsmøder, der alle har haft til formål at sætte fokus på, hvor skadeligt de usikre ansættelsesbetingelser er for både den enkelte og for samfundet.

Derfor støtter Dansk Metal IndustriALLs bestræbelser for at sikre flere kenyanske og ugandiske arbejdere ordentlige arbejdsvilkår.

”Det er fantastisk at se, hvordan vores arbejde i Afrika har gjort livet bedre for flere tusinde mennesker. Solidaritet kender som bekendt ingen grænser, så vi læner os ikke tilbage, men fortsætter med at bistå vores søsterorganisationer så godt som overhovedet muligt,” siger næstformand i Dansk Metal, René Nielsen.

Arbejdsmiljø er første skridt mod bedre vilkår

Vejen til at sikre de tusindvis af løsarbejdere fast arbejde har været kringlet og lang. Ofte er den begyndt på arbejdspladserne, hvor en beslutning om at forbedre arbejdsmiljøet har trukket arbejdsgivere og arbejdstagere til forhandlingsbordet.

Her er de lokale arbejdsmiljørepræsentanter er kommet i dialog med arbejdsgiverne, og derigennem har de fået forhandlet bedre overenskomster, fastansættelser og lønvilkår på plads for deres kolleger. Det er blandt andet på den baggrund, at mindstelønnen i Kenya steg med 18 procent i 2017.

”Vi ved af erfaring, at når vi først får skabt interesse for arbejdsmiljøet og sikkerhed på arbejdspladserne, så kan det hen af vejen også føre til bedre løn- og arbejdsforhold,” forklarer Jørgen Assens, leder af programafdelingen hos Ulandssekretariatet, som bistår Dansk Metal i Østafrika.

Da Kimeu Mwema mistede sin højre hånd og underarm i en arbejdsulykke, trådte hans fagforening til og skaffede ham en ordentlig erstatning.Foto: Owino Nixon

Større fokus på arbejdsskader

Dansk Metal har siden 2015 hjulpet de lokale metalorganisationer i Kenya og Uganda med at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø i industrien. Den danske fagforening har blandt andet trænet lokale arbejdsmiljørepræsentanter i, hvordan de kan være med til at skabe mere sikre arbejdsforhold på fabrikker og i byggebranchen. På en kenyansk lastbilfabrik faldt sygefraværet med 80 procent, efter et Dansk Metal-kursus om arbejdsmiljø.

Her lærte arbejdsmiljørepræsentanterne fra de 18 østafrikanske fagforeninger at finde konkrete løsninger på virksomhedernes arbejdsmiljøproblemer, som samtidig forbedrede virksomhedernes økonomi. Den grundige forståelse af virksomhedernes forskellige tilgang til arbejdsmiljø gav et godt grundlag for at etablere et tættere samarbejde med de enkelte arbejdsgivere.

Det øgede fokus på arbejdsmiljøet har også ført til hyppigere brug af sikkerhedsudstyr og viden om, hvordan man beskytter sig, når man arbejder med farlige kemikalier.

Kompensation for mistet arm

Kampagnen for et bedre arbejdsmiljø har først og fremmest fokuseret på sikkerhed på arbejdspladserne, men har også sat gang i en vigtig debat om de forhold, arbejdsskadede kenyanere og ugandere ofte må leve under, når de ikke længere kan passe deres job oven på en arbejdsulykke.

Lokale fagforeninger har været i stand til at forhandle kompensationer på plads til alvorligt arbejdsskadede medlemmer, som de rent faktisk kan leve af. Flere af dem har bygget et hus til deres familie eller har åbnet deres egen lille forretning for pengene.

Den kenyanske maskinoperatør Kimeu Mwema er en af de arbejdere, der har haft gavn af de forbedrede kompensationsmuligheder. Han mistede i 2017 sin højre hånd og underarm i forbindelse med en arbejdsulykke på virksomheden Mann Manufacturing i Nairobi.

Mann Manufacturing betalte Kimeu Mwema hans fulde løn i den tid, han var indlagt og under den efterfølgende restituering. Og takket være fagforeningen Amalgamated Union of Kenya Metal Workers, der gik i dialog med arbejdsgiveren, endte Kimeu Mwema med at få tilkendt en erstatning på næsten 5 millioner shilling, svarende til 325.000 kroner, for ulykken.

Ulandssekretariatet indledte sammen med Dansk Metal et fireårigt samarbejde med IndustriAll i Østafrika tilbage i 2015. Udgangspunktet er at støtte industriforbundene i Kenya, Uganda og Tanzania ved at styrke deres viden og værktøjer til at indgå i dialog med arbejdsgiverne om et bedre arbejdsmiljø samt at sikre en højere organisationsgrad.

AddToAny

Share/Save