Fagforeninger i Honduras går sammen om forskningsinstitution

Af Carsten Flint Hunneche, Ulandssekretariatet
7. november 2017
I det lille mellemamerikanske land Honduras, hvor det ikke altid er lige nemt at være faglig aktiv, har landets tre hovedorganisationer taget et vigtigt skridt i retning mod større sammenhold ved etableringen af et fælles, fagligt arbejdsmarkedsinstitut.
En fiskefabrik i Honduras. Arbejdsmarkedsinstituttet har bl.a. til formål at understøtte med studier og undersøgelser af arbejdsmarkedet. Foto: Carsten Snejbjerg.

Arbejdsgiversiden, repræsentanter fra den honduranske regering, ILO og så naturligvis de tre faglige hovedorganisationer CTH, CGT og CUTH var samlet i august til den officielle åbning af en forskningsinstitution, som er etableret af de tre hovedorganisationer.

Arbejdsmarkedsinstituttet, kaldet ISUTH (Instituto Sindical Unitario de los Trabajadores de Honduras), har til formål at understøtte med studier og undersøgelser af arbejdsmarkedet, forslag til arbejdsmarkedspolitik, understøtte fortalervirksomhed samt sikre kvaliteten i fagforeningsuddannelserne.

For efterhånden mange år siden startede Ulandssekretariatet et samarbejde med den ene af tre hovedorganisationer, CUTH, og i 2015 blev dette samarbejde udvidet til at omfatte alle tre hovedorganisationer netop for at understøtte bestræbelserne på at give den fælles, faglige kamp i Honduras et så stærkt fundament som muligt. Indvielsen af instituttet er også kulminationen på Ulandssekretariatets mangeårige engagement i Honduras.

Joel Almendares, generalsekretær i CUTH, mener, at der er stort behov for et arbejdsmarkedsinstitut. Foto: Ulandssekretariatet.

En samling i sigte

På indvielsesdagen faldt der mange lovord om initiativet bag etableringen af det faglige arbejdsmarkedsinstitut, som minder om en honduransk udgave af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. CGT’s generalsekretær Daníel Durón sagde:

”Instituttet er forløberen for en reel, fremtidig samling af de tre hovedorganisationer. For 10 år siden var det ganske utænkeligt, at faglige ledere fra henholdsvis CUTH, CTH og CGT samledes indenfor samme strukturelle rammer, hvilket dette institut er et udtryk for. Instituttet skal være med til at bygge bro over forskellige historiske doktriner og ideologiske anskuelser i bestræbelserne på at skabe ét fagligt uddannelsessystem til gavn for alle arbejdere i Honduras.”

Det har i mange år været år været svært for fagbevægelsen at finde fælles fodslag, fordi organisationerne har forskellige politiske ståsteder – og har ligget tæt op ad forskellige politiske partier.

Joel Almendares, generalsekretær i CUTH, kom i sit indlæg blandt andet ind på vigtigheden af den sociale dialog på det honduranske arbejdsmarked.

”Lederne i alle vore tre hovedorganisationer er enige om, at vi har et stort behov for et institut, hvor der kan genereres og formidles relevant viden for fagbevægelsens deltagelse i den sociale dialog på det honduranske arbejdsmarked. Og i sidste ende handler det jo om at fastholde og udbygge forsvaret af faglige rettigheder, herunder retten til et anstændigt arbejde, sociale sikringsordninger og gode arbejds– og lønforhold,” sagde han.

Arbejdsgiverne: mere social dialog

På arbejdsgiversiden deltog Armando Urtecho fra arbejdsgiverorganisationen på det private arbejdsmarked, COHEP. Hans fokus var på muligheden for at få bedre uddannet arbejdskraft i fremtiden.

”Vi hilser dette initiativ fra de tre organisationer velkommen. At uddanne og oplyse de honduranske arbejdere er også i vores interesse, og da vi samtidig tillægger den sociale dialog stor betydning, er det rigtig fint at få udarbejdet flere analyser og data omkring forholdene på arbejdsmarkedet, da det kan være med til at kvalificere den sociale dialog,” lød det fra arbejdsgivernes repræsentant.

Instituto Sindical Unitario de los Trabajadores de Honduras har nu lagt hvedebrødsdagene bag sig, og tiden må vise, hvordan der i handling vil blive fulgt op på festtalerne. Enhedsbestræbelserne de seneste år giver dog en vis grund til optimisme.

Ulandssekretariatet har støttet honduransk fagbevægelse gennem en længere årrække, først gennem et direkte projektsamarbejde med hovedorganisationen CUTH og efter 2015 med alle landets tre hovedorganisationer (CUTH, CTH og CGT). Efter Udenrigsministeriets forstærkede fokus på prioritetslande er det ikke længere muligt for Ulandssekretariatet at fortsætte projektsamarbejdet med honduransk fagbevægelse, hvorfor det ophører med årets udgang.

AddToAny

Share/Save