Fagbevægelsen med i regeringens udviklingsstrategi

Af Dan Larsen
Den borgerlige regering gav en kold skulder til den internationale solidaritet, da et flertal i folketinget i 2003 besluttede at pille Ulandssekretariatet – der er fagbevægelsens bistandsorganisation - af finansloven. Nu lukker den nye udviklingsminister Christian Friis Bach (R) igen fagbevægelsens bistandsarbejde ind i varmen.

Fra Avisen.dk

"Vi lever i en globaliseret verden, hvor væksten faktisk buldrer derudaf i en stribe af de lande, hvor vi er engageret. De faglige organisationer er en nøglespiller i bestræbelserne på at sikre, at den vækst er bæredygtig og bliver jævnt fordelt. Derfor vil jeg kræve et stærkere engagement fra den danske fagbevægelse," siger han.
Forgængeren Søren Pind (V) udnævnte sig selv til 'Frihedsminister'. Christian Friis Bach vil i stedet være 'rettighedsminister'.

Permanent støtte i udsigt

I går præsenterede han den nye 'rettighedsbaserede' udviklingsstrategi på et møde i Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde.
"Når vi taler rettigheder, er det ikke til at komme uden om faglige rettigheder. Jeg ser fagbevægelsen som helt central i en rettigehedsbaseret udviklingsstrategi," siger udviklingsministeren.
Det er især Ulandssekretariatet og 3F's ulandsorganisation, som ministeren knytter store forventninger til.
Ulandssekretariatet drives i samarbejde mellem de to hovedforbund LO og FTF. Mellem 1993 og 2003 modtog organisationen et fast beløb hvert år over den såkaldte rammebevilling, som sikrer permanent støtte til større danske udviklingsorganisationer.
Siden fjernelsen af den permanente støtte, som i 2003 udgjorde 44 millioner kroner, har Ulandssekretariatet fået støtte til enkeltprojekter fra den danske stat og EU.
Christian Friis Bach vil udvide den permanente støtte til flere organisationer, og byder i den forbindelse fagbevægelsen tilbage på rammebevillingen.

 

DF: Pas jeres medlemmer herhjemme

"Vi vil gerne udvide rammestyreringen, og der kigger vi på, hvem der har kapaciteten – og der ligger nogen af de faglige organisationer da lige for, det er helt sikkert," siger han.
Især Dansk Folkeparti har været stærk modstander af den permanente støtte til fagbevægelsens bistandsarbejde.
Udviklingsordfører Hans Kristian Skibby kalder Udviklingsministerens nye kurs for "brandærgerlig".
"Det er ikke fagbevægelsens opgave at deltage i Danmarks bistandsarbejde. De skal passe deres medlemmer herhjemme," siger han, og fortsætter:
"Men fagbevægelsen er jo tæt på den nye regering, så det lugter desværre af politisk kammerateri."

Risikerer ræs mod bunden

Ifølge LO-formand Harald Børsting får de danske LO-medlemmer international solidaritet i retur for den støtte, de yder via fagforeningskontingentet.
”Vi bistår faglige kammerater i de lande med at opbygge det generelle beredskab. Vi giver dem kompetence til at forhandle med arbejdsgiverne og indgå i trepartsforhandlinger. Det er vores lille bidrag til, at kolleger i udviklingslandene kan ændre på deres løn og arbejdsvilkår,” siger han.
Og selv om det næppe er klassisk radikal politik, mener den nye udviklingsminister, at idealerne om international solidaritet er vigtigere end nogensinde.
"Hvis ikke den danske fagbevægelse engagerer sig globalt og internationalt risikerer man jo, at udviklingen bliver et ræs mod bunden, hvor landene konkurrerer på dårligere og dårligere forhold for deres arbejdere – og det vil i den sidste ende underminere Danmarks konkurrenceevne og den danske model, " siger Christian Friis Bach.
Arbejdskampen i dag foregår uden for Danmarks grænser, understreger udviklingsministeren:
"Så arbejdere, forén jer. Er det ikke sådan, det hedder?

AddToAny

Share/Save