Fagbevægelsen i Nepal skaffer lønstigninger på 37 procent

Af Lene Frøslev
16. august 2013
Selv om fagbevægelsens krav op til trepartsforhandlingerne var en fordobling af mindstelønnen i Nepal, er der tilfredshed med de store stigninger, det lykkedes at hente hjem. Regeringen har samtidig accepteret kravet om at indføre en sociallovgivning, der kan åbne for udbetalinger fra en social sikringsfond.

Fagbevægelsen i Nepal har skaffet de tusindvis af nepalesere, der arbejder på mindstelønnen, en klækkelig lønstigning. Helt præcist får daglønnen et hop på 37 procent. Og indtjeningen for månedslønnede vokser med 29 procent.

Lønstigningerne er et resultat af trepartsforhandlinger mellem Ulandssekretariatets samarbejdspartner JTUCC – en paraplyorganisation af 11 fagforeninger – arbejdsgiverorganisationer og regeringen.

Resultatet betyder, at blandt andre industriarbejderne nu er sikret en dagløn på mindst 318 rupees eller en månedsløn på mindst 8.000 rupees. I danske kroner svarer de nye lønninger til cirka 18 kroner om dagen og 458 kroner om måneden.

Nepal fagbevægelse mindsteløn
Lige omkring en tredjedel mere i lønningsposen kan nepalesiske arbejdere på mindsteløn nu se frem til. Arkivfoto: Finn Brasen

Mindsteløn i top 3

Ifølge landets handelskammer har Nepal nu den højeste mindsteløn i Sydasien efter Sri Lanka og delstaten Uttar Pradesh i Indien.

Arbejdsgiverne forsøgte forud for forhandlingerne i maj i år at minimere stigningen og undgå risikoen for strejker med et krav om, at reguleringen af mindstelønnen skulle ske automatisk og alene skulle følge nationalbankens forbrugerindeks.

På den anden side af forhandlingsbordet havde flere af fagforeningerne krævet en fordobling af mindstelønnen samt en inflationssikring. Fagbevægelsens argument var, at det især i byerne er vanskeligt at leve for mindre end det dobbelte af den oprindelige mindsteløn. Og at inflationen i Nepal er på cirka 10 procent.

Den nepalesiske mindsteløn skal ifølge loven reguleres hvert andet år, og den består af en basisløn og en form for dyrtidsregulering som kompensation for prisstigninger.

 

Social sikring

Flere fagforeninger har desuden stillet krav om at få arbejdsgiverbetale programmer for social sikkerhed. Ønsket er, at arbejdsgiverne og staten hver skulle indbetale 20 procent til en social sikringsfond.

I forvejen findes en social sikringsfond på fire milliarder rupees (cirka 230 millioner kroner), som arbejdere i den formelle økonomi har indbetalt til i 2008 og 2009. Pengene skulle øremærkes til ulykker, sundhed og barsel samt pension, men de er endnu ikke kommet til udbetaling, fordi Nepal ikke har en sociallovgivning. Fagbevægelsen har krævet, at sådan en lovgivning skal vedtages nu, og det har regeringen indvilget i.

JTUCC anser aftalen om den nye mindsteløn for at være en sejr. Alligevel er resultatet blevet kritiseret af den maoistiske del af fagbevægelsen, som mener, at minimumslønnen burde være dobbelt så høj som den, der nu er forhandlet på plads.

På baggrund af aftalen om forhøjelsen af mindstelønnen har fagbevægelsen indledt kollektive forhandlinger på fabriksniveau om lønforhøjelser for faglærte og andre arbejdere.

 

JTUCC – Joint Trade Unions Coordination Centre er Ulandssekretariatets samarbejdspartner i Nepal

AddToAny

Share/Save