Et nyt fænomen i Bolivia: Kvinder i fagforeningstoppen

Af Anne Grue Nielsen, freelance, Bolivia
19. august 2019
Mange af de bolivianske skolelærere er kvinder, men hidtil har meget få af dem været aktive i landets fagbevægelse. Det er dog ved at ændre sig – kvinderne har ved de seneste valg i lærernes fagforening sat sig på langt flere poster.
Portrætbillede af María Teresa Enríquez Velásquez
María Teresa Enríquez Velásquez, ét af de syv nye kvindelige landsbestyrelsesmedlemmer i den nationale fagforening for lærere. Foto: Anne Grue Nielsen

Kvindelige lærere skal i langt højere grad være involveret og repræsenteret i det faglige arbejde. Sådan lyder målsætningen for den bolivianske faglige organisation CTEUB (Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia), der organiserer flere end 100.000 skolelærere i og uden for byerne i det latinamerikanske land.

Og man er allerede i gang med at indfri målet, fortæller Maria Teresa Enríquez Velásquez, der selv er en af de kvindelige frontløbere i CTEUB.

”Nu har flere kvinder lyst til at stille op og være aktive i fagforeningspolitik,” forklarer hun med henvisning til, at syv kvinder blev valgt ind i fagforeningens hovedbestyrelse i 2018. Det er mere end en fordobling i forhold til det forrige valg, hvor blot tre ud af de i alt 23 medlemmer af den nationale hovedbestyrelse var kvinder.

Bør afspejle medlemssammensætning

På lokalt og regionalt niveau er flere kvinder ligeledes rykket ind i bestyrelserne. Blandt medlemsorganisationernes ledere er der nu 14 kvinder og 17 mænd, hvoraf kun otte var kvinder i den tidligere valgperiode.

Ulandssekretariatet har støttet arbejdet med lederskabstræning af kvinder i lærernes fagbevægelse i Bolivia for at sikre, at man opnår en mere ligeværdig repræsentation mellem mænd og kvinder i fagforeningens top.

For når man ser på fordelingen blandt organisationens medlemmer er 70 procent kvinder og 30 procent mænd, og det bør også afspejles i det faglige arbejde, påpeger Miriam Ayala Tapia, der selv er lærer og samtidig står i spidsen for en lokalafdeling af CTEUB.

”Det er vigtigt at høre de kvindelige læreres stemme, fordi vi ikke altid har den samme holdning og synspunkt som mændene. Ligelig deltagelse mellem mænd og kvinder er meget vigtigt i hele samfundet, det er vigtigt at have input fra kvinder. At de deltager og træffer beslutninger i alle dele af samfundet,” siger hun.

Portrætbillede af Miriam Ayala
Miriam Ayala i skolegården på den skole, hvor hun er rektor i Aiquile. Foto: Anne Grue Nielsen

Kvinder står sammen for at kræve deres plads

De få kvindelige fagforeningsledere blev tidligere ofte undermineret af deres mandlige kolleger:

”Før i tiden lod de os ikke tale til møder og forsamlinger, og mændene havde altid det sidste ord,” siger Maria Teresa Enríquez Velásquez.

Hun peger på, at det har krævet en kulturændring at give de fagligt aktive kvinder en stemme:

”Vi kvinder må holde sammen for at få plads. Det har ikke været muligt helt at eliminere den mandschauvinistiske kultur, så når vi føler, at vi bliver tilsidesat, står vi sammen, vi styrker hinanden, og vi kræver vores plads. I starten så vores mandlige kolleger os ikke som ligeværdige, de gjorde nar af os, men nu tager de os alvorligt, og de giver os automatisk plads, og de respekterer vores arbejde som en integreret del af hovedbestyrelsen.”

Kønsfordelingen i CTEUB afspejler stadig ikke det store flertal af kvinder blandt medlemmerne. De tre øverste ledere i landsbestyrelsen er fortsat mænd, og det er flertallet på nationalt plan også. De nye kvindelige ledere satser på at se endnu flere kvindelige fagforeningsledere for fremtiden:

”Næste gang skal mindst én af de tre øverste hovedbestyrelsesposter være besat af en kvinde, og som minimum må det samlede antal af kvindelige ledere ikke blive mindre – det skal gerne være større,” erklærer Maria Teresa Enríquez Velásquez.

Ulandssekretariatet støtter fagbevægelsens arbejde i Bolivia for at sikre, at den bliver anerkendt som en demokratisk, social aktør, der bidrager til at fremme arbejdstagernes rettigheder og ligestilling i samfundet. Samarbejdet med lærerforbundene har ledt til forbedringer i ansættelsesforhold og har bidraget til en ny uddannelsesmodel, som lægger vægt på kvalitet af undervisning og inklusion af oprindelige befolkningsgrupper.

AddToAny

Share/Save