Dialog og social ansvarlighed

Af Jens Kragh, FTF
Ulandssekretariatets program i Mellemamerika udløber i 2010. Ulandssekretariatet har derfor netop ansøgt om et nyt program, der bl.a. omkalfatrer indsatsen i Guatemala, Honduras og Nicaragua, og som udvider programmet til de sydamerikanske lande Bolivia og Paraguay. Samtidig reduceres projektet fra 12 til 7 mio. kr. årligt.

De latinamerikanske samfund - politisk og fagligt

Ulandssekretariatet har netop ansøgt Udenrigsministeriet om et program for Latinamerika for 2010-2013. Ansøgningen indebærer, at den overordnede målsætning for det Mellemamerikaprogram, der blev påbegyndt i 2005, fastholdes, men indsatsen i Guatemala, Honduras og Nicaragua omkalfatres, og programmet udvides til at omfatte de sydamerikanske lande Bolivia og Paraguay.

En række fælles udfordringer karakteriserer de 5 latinamerikanske lande, hvor Ulandssekretariatet med det kommende program ønsker at støtte fagbevægelsen, så den kan blive en anerkendt demokratisk social aktør i samfundet og bidrage til at fremme god regeringsførelse.

De 5 lande i Mellem- og Sydamerika er præget af strukturelle uligheder, demokratisk underskud og økonomiske skævheder. I flere af landene er der tendenser til politisk polarisering. Demokratiet er under pres, retsstatens principper er skrøbelige og fattigdomsbekæmpelsen mindre effektfuld, efter at den globale økonomiske krise har ramt regionen.

Store dele af den latinamerikanske fagbevægelse har overordnede målsætninger om at bidrage til at skabe en socialt og økonomiske bæredygtig samfundsudvikling, at arbejde for øget demokratisering og mindre ulighed, og at tale for et arbejdsmarked, hvor anstændigt arbejde og overholdelse af arbejdstagerrettighederne er fremherskende.

Fagbevægelsen fremsætter derfor krav om at blive inddraget i en social dialog om arbejdsmarkedet. De frygter nemlig, at den globale økonomiske krise vil gå yderligere ud over de svageste. Der er en stigende erkendelse af, at arbejdsmarkedet udgør en nøgle til at omsætte økonomisk vækst til fattigdomsbekæmpelse i Latinamerika. Det gør behovet for social dialog og ansvarlighed på arbejdsmarkedet endnu mere presserende. 

Dertil kommer, at selvom lovgivningen i forhold til arbejdsmarkedet formelt er acceptabel, så er virkeligheden fuld af restriktioner, som begrænser retten til fri faglig organisering mv.

Anstændigt arbejde og god regeringsførelse

FN´s 2015 mål samt ILO´s prioriteter om anstændigt arbejde og god regeringsførelse vil være en overordnet referenceramme for det program, som Ulandssekretariatet har søgt om midler til. Programmet har som overordnet mål for 2015, at fagbevægelsen i Latinamerika på det tidspunkt har øget sin kapacitet til at argumentere for arbejdstagernes rettigheder og er i stand til at præge den sociale udvikling nationalt og lokalt.

Derved skal fagbevægelsen bidrage til øget demokratisering, overholdelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder og fattigdomsbekæmpelse. Det betyder mere konkret, at de faglige organisationer:

  • i stigende grad skal have en rolle i konfliktløsning og oftere skal fungere som mæglere på lokalt niveau,

  • skal deltage aktivt i to- og trepartsmekanismer for social dialog på arbejdsmarkedet,

  • skal udbrede information om menneske- og arbejdstagerrettigheder til medlemmer såvel som offentligheden,

  • skal assistere individuelle og grupper af arbejdere i tilfælde af overtrædelse af deres rettigheder,

  • skal forhandle højere minimumslønninger, og

  • skal arbejde aktivt for at forbedre medlemmernes adgang til social sikkerhed.

Programmets målgruppe og strategi

De direkte deltagere i programmet er medlemmer og valgte repræsentanter i fagbevægelsen - fra ledelse til tillidsfolk over undervisere og kommunikationsmedarbejdere. Sammenlagt vil mindst 15.000 deltage direkte i undervisningsaktiviteter i programmet, hvoraf ca. 40 pct. forventes at være kvinder.

Den gennemgående strategiske indsats i programmet er at understøtte en samlet fagbevægelse nationalt og regionalt og at opbygge organisationernes kapacitet til at møde udfordringerne på arbejdsmarkedet, så de kan blive ligeværdige, politisk uafhængige og respekterede parter over for regeringerne og arbejdsgiverorganisationerne.

Der er derfor gennemgående fokus på at styrke fagbevægelsens kapacitet til agitation og politikudvikling, så den kan blive en aktør i det sociale og politiske liv og fremme såvel anstændigt arbejde som god regeringsførelse.

Aktiviteterne i regionen reduceres 

Ulandssekretariatet har søgt Udenrigsministeriet om ca. 7 mio. kr. årligt i 3 år til programmet. Der er derved tale om en væsentlig reduktion i aktiviteterne i forhold til det nuværende program i Mellemamerika, som er på ca. 12 mio. kr. årligt.  

AddToAny

Share/Save