Dansk støtte sikrer Jordans elarbejdere bedre forhold

Af Heidi Røndbjerg-Christensen
2. januar 2020
Sammen med Dansk El-Forbund støtter Ulandssekretaritatet den jordanske fagforening for elarbejdere. De jordanske medlemmer har blandt andet fået bedre kollektive overenskomster takket være den danske opbakning.
Det jordanske elforbund har bl.a. opnået bedre overenskomster med dansk støtte.Foto: Mohamed Hassan.

”Elarbejderne har fået større gennemslagskraft. Vi har for eksempel fået stoppet en beslutning om at fyre flere end 200 arbejdere, der var beskæftiget hos et udenlandsk selskab.”

Sådan lyder det begejstret fra Ali Al-Hadeed, der er formand for elarbejdernes fagforening i Jordan, GEUWJ, når han skal forklare, hvordan hans forbund har skabt bedre vilkår for medlemmerne med dansk støtte.

Dansk El-Forbund og Ulandssekretariatet har siden 2017 støttet den jordanske søsterorganisation med faglig træning og opbygningen af et elektronisk arkivsystem til overenskomster.

Den danske støtte har også betydet, at det jordanske elforbund har nedsat et udvalg, som blandt andet har styrket overenskomstforhandlingerne. Og det har gjort en stor forskel for de forskellige faggrupper i elsektoren, mener Ali Al-Hadeed.

”Vi har fået nedsat en række udvalg i fagforeningen, som kan forhandle på vegne af de forskellige faggrupper. På den baggrund har vi opnået flere rettigheder for medlemmerne, ligesom vi har fået underskrevet flere kollektive aftaler,” forklarer han.

Råber op på medlemmernes vegne

Et af de udvalg, der er blevet nedsat i det jordanske elforbund, er et medieudvalg. Medieudvalget bruger aktivt pressen til at tale elarbejdernes sag. I det konkrete tilfælde, hvor forbundet fik afværget fyringer af 200 medlemmer, lagde GEUWJ pres på virksomheden gennem medierne.

”Det lykkedes os at håndtere den krise via vores kolleger i medieudvalget og en gruppe journalister, som vi lavede aftaler og alliancer med for at give medlemmerne en stemme,” forklarer Ali Al-Hadeed.

Hans fagforening har også fået hjælp til at oprette en hjemmeside. Her kan medlemmer og andre interesserede læse nyheder om elsektoren og opdateringer om blandt andet arbejdsforhold og rettigheder for elektrikere.

Formanden for Dansk El-Forbund mødes med jordanske kolleger. Foto: Dansk El-Forbund

Med på dansk kongres

Repræsentanter fra det jordanske og danske elforbund udveksler løbende erfaringer, og har også besøgt hinanden. De jordanske ledere var eksempelvis med på det danske elforbunds kongres i 2018, og Ali Al-Hadeed er meget taknemmelig over den støtte, han og hans fagforening har fået fra Danmark.

”Det har bidraget til at øge trivslen for vores medlemmer, og vi håber, at det gode forhold mellem vores organisationer vil fortsætte fremover,” siger han.                 

Det jordanske elforbund har fortsat mange udfordringer at tage fat på, blandt andet i forhold til at engagere flere unge og kvinder i fagforeningsarbejdet.

Ulandssekretariatet arbejder på at styrke arbejdstagernes rettigheder og forbedre dialog og forhandling på arbejdsmarkedet i Jordan.

 

AddToAny

Share/Save