Guatemala: Dialog og socialt ansvar på arbejdsmarkedet

Projektnummer: 
698/007 (fase II)
Periode: 
fase II: 01.02.2008-31.01.2010 fase I: 01.11.2005-31.01.2008
Geografisk område: 
Guatemala
Udenlandske samarbejdspartnere: 
  • CCSG - Centro de Capacitatión Sindical de Guatemala (CCSG)
  • Fundación Mario López Lavarre (FMLL)
Projektbeskrivelse: 

Projektet støtter centret for fælles faglig uddannelse i Guatemala, Centro de Capacitación Sindical de Guatemala (CCSG). I 2004 opnåede centret status som NGO under navnet Fundación Mario López Lavarre (FMLL). Samlet har de organisationer, som bruger uddannelsescentret, omkring 172.000 medlemmer.

Centret gennemfører uddannelsesprogrammer for fagforeningerne i Guatemala og fungerer samtidig som et samarbejdsforum for fagbevægelsen i landet. Det blev oprettet dels ud fra et behov for kapacitetsopbygning i fagbevægelsen og evnen til at udøve fælles fortalervirksomhed, dels ud fra et ønske om at styrke de enkelte fagforeningers evne til at indgå i kollektive overenskomstforhandlinger og deltage i trepartsforhandlinger.

Fagforeningerne i Guatemala benytter sig i stigende grad af centret som en platform for samarbejde. Centeret assisterer medlemmer og brugere med kapacitetsopbygning af organisationer, i forhold til spørgsmål om arbejdstagerrettigheder og overtrædelser af disse, samt med politikudformning og øget social dialog på arbejdsmarkedet.

Da projektstøtten udfases i perioden frem til 2010, prioriteres at øge stedets økonomiske bæredygtighed, at konsolidere uddannelses- og informationsaktiviteter på lokalt niveau, og at facilitere rum til at de nationale faglige organisationer får styrket deres fortalervirksomhed på særlige temaer, eksempelvis arbejdsvilkår i uformel økonomi. Et særligt tema er, at styrke kvinder og unge fra oprindelige befolkningsgrupper, som arbejder i den uformelle økonomi.

Centret bestræber sig på at blive økonomisk uafhængig af støtte, blandt andet ved at arrangere kurser for og i samarbejde med andre civilsamfundsinstitutioner og NGO’er. Dog viser flere internationale donorer nu interesse for at støtte Centreret, hvis arbejde i stigende grad anerkendes i kampen for fremme af demokrati og rettigheder samt social retfærdighed i Guatemala.

PROJEKTRÅDGIVERE

Michele Marsicovetere

AddToAny

Share/Save