Kapacitetsopbygning af faglige organisationer i Ghana med fokus på fattigdom og den uformelle økonomi.

Projektnummer: 
696/014
Periode: 
01.01.2008-30.06.2010
Geografisk område: 
Ghana
Danske samarbejdspartnere: 
Projektbeskrivelse: 

Programmets overordnede mål er at bidrage til at forbedre leve- og arbejdsvilkår for nogle af de fattigste dele af befolkningen i Ghana i og omkring den uformelle økonomi. For at opnå dette fokuserer programmet på at hjælpe fagbevægelsen i Ghana med at udvikle og udbyde servicetilbud til deres medlemmer, som er beskæftigede som løsarbejdere, daglejere, små gadesælgere og lignende.

Omkring 85 procent af arbejdsstyrken i Ghana ernærer sig ved at arbejde på denne måde under usikre forhold. Arbejdsbetingelserne er ofte farlige og belastende, og de mest basale menneskerettigheder overtrædes. Samtidig ligger indkomsten for denne gruppe arbejdere, som også tæller tusindvis af børn, normalt under fattigdomsgrænsen, og der er ingen adgang til offentligt finansierede sociale sikkerhedsnet. 

Fokus i programmet er på at fremme dialogen med myndighederne på vegne af arbejdstagerne i den uformelle økonomi, samt fremme organiseringen blandt uformelle arbejdere. Endvidere, ved at støtte fagbevægelsen i at levere servicetilbud som for eksempel uddannelse, adgang til lån og sundhedsordninger vil denne store gruppe af arbejdere få mulighed for at forbedre sine leve- og arbejdsvilkår. I sin støtte til landsorganisationen GTUC fokuserer programmet på at styrke kapaciteten til at varetage medlemmernes behov.

GTUC er hovedorganisation for 17 forbund med tilsammen 500.000 medlemmer. Et af projektets mål er at styrke organisationens evne til at træne og støtte de affilierede forbund i at organisere arbejdere i den uformelle økonomi. Da arbejderne ikke er i faste ansættelsesforhold, er de svære at få fat på, og uden en tilknytning til en fagforening, er det vanskeligt at hjælpe dem. 

Programmet støtter desuden GTUC i at gennemføre research, kampagner og fortalervirksomhed, som skal oplyse og fremme bevidstheden om de problemer, der rammer arbejdere i den uformelle økonomi. Samtidig skal programmet styrke GTUCs evne til at opnå politisk indflydelse, som i sidste ende skal resultere i bedre offentlige serviceydelser til arbejdere i den uformelle økonomi.

Formålet med samarbejdet med lærerorganisationen GNAT er bl.a. at styrke GNAT i sit servicetilbud til medlemmer fra førskolesektoren.

GNAT har et medlemstal på 150.000 lærere, som underviser på lavere niveau end universitetet. I det nuværende medlemstal udgør førskolelærer fra offentlige skoler ca. 16.900. Derudover, er målgruppen for projektsamarbejdet med GNAT førskolelærere som arbejder som undervisere eller medhjælpere i private institutioner og som udgør et potentielt medlemstal på ca. 40.000. De er ikke registreret eller omfattet af arbejdsmarkedslovgivningen, og derfor indgår de i den uformelle økonomi.

Projektet skal støtte GNAT i at fortsætte med at opnå indflydelse på lovgivningen i Ghana. En udvikling, som allerede har resulteret i, at det er blevet vedtaget ved lov, at alle folkeskoler skal have en børnehave tilknyttet.

GNAT har i løbet af det tidligere projektsamarbejde med BUPL og Ulandssekratariatet udviklet en faglig struktur for førskolelærere og arbejdsforhold er blevet forbedret. Den faglige struktur vil i dette projekt blive fremmet og videreudviklet. 

Der arbejdes ligeledes i programmet på at give assistance til både GTUC og GNAT i forhold til at udbygge deres netværk i Vestafrika med henblik på udveksling af erfaringer inden for den uformelle sektor i regionen.

 

AddToAny

Share/Save