Lokal social dialog på arbejdspladser i Østafrika

Projektnummer: 
696/010
Periode: 
01.10.2007-30.09.2010
Geografisk område: 
Kenya, Tanzania, Uganda og Zanzibar
Udenlandske samarbejdspartnere: 
Projektbeskrivelse: 

I det østlige Afrika har resultatet af den stigende globalisering og privatisering bl.a. været masse-afskedigelser og udlicitering af offentlige virksomheder, en omfattende vækst i den såkaldt uformelle økonomi, og et større pres på de enkelte virk¬somheders konkurrenceevne. Dette har igen omsat sig i et dårligere arbejdsmiljø og ofte stærkt forværrede arbejdsforhold.

På regionalt plan tages der skridt mod en harmonisering af arbejdsmarkedsforhold i Østafrika, og det har helt naturlig skabt en stærk interesse hos de faglige organisationer for at lære af hinandens erfaringer og bruge disse som udgangspunkt for at bidrage til og søge indflydelse på den regionale integrationsproces og herunder udviklingen af et bæredygtigt arbejdsmarked i regionen og bedre arbejdsvilkår. 

Målet med dette program er at styrke mulighederne for at fagbevægelsen i Østafrika kan yde en effektiv fortalervirksomhed for at forbedre arbejdsvilkårene og bidrage til at skabe et bæredygtigt arbejdsmarked. Det er vigtigt for såvel den demokratiske som den økonomiske udvikling i regionen, at fagbevægelsen spiller en konstruktiv rolle i den lokale dialog mellem arbejdsgivere, arbejdstagere og myndigheder ved at støtte regional fortalervirksomhed og lokal social dialog på arbejdspladserne i Tanzania/Zanzibar, Kenya og Uganda. 

Den første komponent sigter på at styrke den regionale fagbevægelse East African Trade Union Confederation (EATUC) til at indgå i et samarbejde med både East African Community's (EAC) institutioner og de østafrikanske arbejdsgiveres sekretariat i Arusha - og dermed få udviklet en mere effektiv lobby- og fortalervirksom¬hed på bl.a. arbejdsmarkeds-, social-, og uddannelses-¬områderne, så de faglige landsorganisationer kan gennemføre kampagner og initiativer, som rækker ud i medlemskredsen. 

På landsplan har decentraliseringen i den offentlige servicesektor, privatisering af industrien og en svag samlet organisering af arbejdsgiverne betydet, at forhandlinger og dialog i stigende grad foregår decentralt, og at de lokale faglige ledere i højere grad skal være i stand til at indgå i forhandlinger og dialog med arbejdsgivere og offentlige myndigheder. 

Programmets anden hovedkomponent støtter fagbevægelsen i Tanzania/Zanzibar, Kenya og Uganda til at opbygge lokale netværk og decentraliseret kapacitet om social dialog, fremme af anstændige arbejdsvilkår, arbejdsmiljø- og HIV/AIDS områderne på arbejdspladserne i den østafrikanske region. Det sker i tæt samarbejde mellem CO-Industri og det Tanzaniske industriforbund TUICO samt HK/Privat's samarbejde med det grafiske forbund KUPRIPUPA. 

I samarbejde med Danmarks Lærerforening styrker den tredje hovedkomponent lærerorganisationerne i Østafrika i deres nationale og lokale kapacitet til aktivt at deltage som legitime, anerkendte og demokratiske faglige organisationer i bestræbelserne på at opfylde Millenium Development Goals for kvalitetsuddannelse til alle samt at yde bedre rådgivning til deres medlemmer ude på skolerne. Dette program er en direkte forlængelse af partnersamarbejderne under det tidligere regionale program "Demokrati igennem uddannelse i Østafrika", som afsluttedes i september 2007.

 

AddToAny

Share/Save