Anstændige arbejdsvilkår, demokrati og fattigdomsbekæmpelse i det sydlige Afrika.

Projektnummer: 
696/012
Periode: 
01.03.2008-28.02.2011
Geografisk område: 
Angola, Mozambique, Swaziland, Zambia, Zimbabwe
Udenlandske samarbejdspartnere: 
  • Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola (CGSILA)

  • União Nacional dos Trabalhadores Angolanos – Confederacão Sindical (UNTA-CS)

  • Organização dos Trabalhadores de Moçambique (OTM-CS)

  • Swaziland Federation of Trade Unions (SFTU)

  • The Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU)

  • The Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU)

Projektbeskrivelse: 

Fællesnævnere for arbejdsmarkedet i det Sydlige Afrika er arbejdsløshed og helt urimelige arbejdsvilkår i både det private, det offentlige og den uformelle økonomi. Samtidig er det sydlige Afrika kendetegnet ved en stigende integration både politisk samt økonomisk.

Det betyder, at de faglige organisationer står over for store udfordringer, både i forhold til at udfylde deres rolle som kompetente partnere i udviklingsprocessen og erhvervsudviklingen, og i forhold til den stigende integration på arbejdsmarkedet med behov for fælles initiativer og samarbejde på regionalt niveau.

Programmets overordnede målsætning er at bidrage til anstændige arbejdsbetingelser og demokrati som en forudsætning for fattigdomsbekæmpelse i det sydlige Afrika. Dette gøres ved at styrke fagbevægelsens muligheder for at deltage i den sociale, politiske og økonomiske udvikling i Angola, Mozambique, Swaziland, Zambia og Zimbabwe, som stærke og ligeværdige partnere.

Programmet bygger på en sammenhængende tilgang, der inkluderer både den private, offentlige samt uformelle sektor, i arbejdet for anstændige arbejdsbetingelser for at opnå fattigdomsbekæmpelse. Dette er rationalet bag at støtte udviklingen af de faglige organisationers kapacitet til at formulere politikker, udvikle strategier og fremme anstændige arbejdsvilkår, anstændig beskæftigelse samt god regeringsførelse under én samlet programtilgang - fokuseret på kapacitetsopbygning af de seks landsorganisationer.

Landene følger som udgangspunkt de samme programkomponenter, men der er dog plads til at der løbende kan foretages enkelte mindre justeringer i forhold til de enkelte lande, typisk for at tage højde for den politiske realitet og det spillerum (eller mangel på samme) det giver i pågældende land, eller også fordi prioriteringerne blandt de enkelte landsorganisationer i forhold til de enkelte programkomponenter ikke er ens.

AddToAny

Share/Save