Anstændigt arbejde, integration på arbejdsmarkedet og dialog i det østlige og sydlige Afrika

Projektnummer: 
696/021
Volumen: 
DKK:32.611.056
Periode: 
1 juli 2011 – 30 juni 2013
Geografisk område: 
Østlige Afrika: Kenya, Tanzania (Zanzibar), Uganda, Rwanda og Burundi Sydlige Afrika: Malawi, Mozambique, Swaziland, Zambia og Zimbabwe
Udenlandske samarbejdspartnere: 
 • Øst - Regional partner: East African Trade Union Confederation, (EATUC)
 • Nationale landsorganisationer: COTU Central Organisation of Trade Unions (Kenya), TUCTA Trade Union Congress of Tanzania, ZATUC Zanzibar Trade Union Congress, National Organisation of Trade Unions NOTU (Uganda), CESTRAR Centrale des syndicates des Travailleurs du Rwanda, and COSYBU Confédération des syndicats du Burundi.
 • Nationale fagforbund: TTU Tanzania Teachers Union, ZATU Zanzibar Teachers Union, KNUT Kenya National Union of Teachers, SNEP Syndicat National des Enseignants du Primaire(Rwanda),
 • STEB Syndicat Libre des travailleurs de l’enseignement du Burundi; AUKMW Amalgated Union of Kenya Metal Workers.        
 • Syd - Regional partner:Southern African Trade Union Coordination Council (SATUCC); 
 • Nationale landsorganisationer:OTM Mozambican Federation of Trade Unions (Mozambique), MCTU Malawi Congress of Trade Unions (Malawi), SFTU Swaziland Federation of Trade Unions (Swaziland), ZaCTU Zambia Confederation of Trade Unions (Zambia), og ZiCTU Zimbabwe Confederation of Trade Unions (Zimbabwe).
Danske samarbejdspartnere: 
 • LO
 • FTF
 • Danmarks Lærerforening
 • BUPL
 • Dansk Metal
 • HK Stat
Projektbeskrivelse: 

I dag er den voksende arbejdsløshed og fattigdom i både Østafrika og det sydlige Afrika forværret på grund af en voksende uformel økonomi. Samtidig er der sket en forværring af arbejdsmiljøet – og vilkårene i den uformelle økonomi. Det lægger et pres på kvaliteten og reguleringen af den eksisterende formelle beskæftigelse. Samtidig er det Østlige Afrika og det Sydafrika kendetegnet ved en stigende integration både politisk og økonomisk, som gør at fagbevægelsen står over for denne dobbelte udfordring, som de er tvunget til at løse på branche-, nationalt og regionalt niveau.

Det er på denne baggrund, at programmets strategi er at støtte og fremme dagsordenen for anstændige og gode jobs. Det sker gennem at de faglige organisationers og ​​to sub-regionale organisationers kapacitet til at tage en offensiv - og fortalerrolle i udviklingen af mere bæredygtige arbejdsmarkeder og landsøkonomisk vækst og social ulighed.

Formålet med dette program er at styrke beskæftigelsen og mulighederne for at skabe anstændigt arbejde ved at sikre en socialt afbalanceret harmonisering af arbejdsmarkedet i to afrikanske regioner, og samtidig fremme mulighederne for at specielt kvinder og unge arbejdere i den uformelle økonomi får adgang til formel demokratisk repræsentation og række services gennem de faglige organisationer.

For at opnå dette mål er det vigtigt med en styrket social dialog, hvor parterne bliver aktivt ind­draget, men samtidig også påtager sig en mere aktiv rolle. Som demokratisk fortaler og repræsentant for arbejdstagerne står de faglige organisationer her som en helt central forandrings­agent. De enkelte faglige organisationer vil styrke deres rolle i forhold til specielt kvinder og unge arbejdere i den uformelle økonomi, og samtidig styrke og professionalisere deres lobby- og fortaler- arbejde overfor myndigheder og institutioner i de forskellige lande og regionale samarbejdsstrukturer.

De umiddelbare mål for programmet er:

 1. På det regionale niveau vil de faglige organisationer i det østlige og sydlige Afrika bidrage til at udvikle og implementere (sub)regionale politikker, der kan styrke beskæftigelsen og anstændigt arbejde;
 1. I de enkelte lande vil de faglige organisationer effektivt støtte deres forbund i at opbygge kapacitet til at indgå i social dialog, advokere for anstændigt arbejde, og udvikle services til specielt kvinder og unge arbejdere indenfor den uformelle økonomi.

Den daglige gennemførelse af programmet og rådgivning til partnerne varetages af Ulandssekretariatets sub-regionale kontorer i Arusha og Maputo i samarbejde med de danske samarbejdspartnere.

Programmet ”gennemføres” i hhv. det østlige og sydlige Afrika og er opdelt i to regionale komponenter (se ovenfor). Indholdsmæssigt fokuserer programmet på to strategiske indsatsområder:

1) Styrke de faglige organisationers kapacitet til at deltage i udviklingen og implementeringen af en aktiv beskæftigelsespolitik i de enkelte lande. 

2) Understøtte den sociale dialog mellem de regionale institutioner og arbejdsmarkedets parter i den igangværende integration på arbejdsmarkederne i henholdsvis EAC og SADC.

Omdrejningspunktet for den regionale indsats i hver af de to komponenter er de faglige sekretariater for fagbevægelsen i hhv. Øst (EATUC) og Syd (SATUCC). Udover ansvaret for, på vegne af fagbevægelsen, at bidrage med kompetent input til samarbejdet med hhv. EAC og SADC, har de også en koordinerende rolle i forhold til de faglige landsorganisationer i de to regioner.

Programmet vil bidrage til at professionalisere såvel EATUC som SATUCC sekretariaterne, og som en del af dette styrke det netværk af faglige ressourcepersoner fra de enkelte landsorganisationer, som både kan bidrage til en sådan professionalisering, og samtidig sikre en reel koordinering og forankring af det regionale arbejde i de enkelte nationale centre.

I forhold til de nationale organisationer vil programmet bidrage til at styrke de faglige organisationers kapacitet til at indgå i social dialog om beskæftigelse og anstændigt arbejde, som rækker ud over de personer, der er i formel beskæftigelse.

AddToAny

Share/Save