Støtte til arbejdsmarkedet og social dialog i MENA-regionen

Projekt under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

Projekt under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

Ulandssekretariatets overordnede fokus i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) -regionen er at fremme kapaciteten hos de demokratiske fagbevægelser i Egypten, Marokko, Tunesien, Jordan, Algeriet og de tværregionale aktiviteter, der inkluderer Danmark og potentielt andre lande i regionen. Den langsigtede vision er at bidrage til et demokratisk, stabilt og velstående MENA. Den strategiske målsætning er at offentlige institutioner, civilsamfund og erhvervsliv bliver mere stabile, inkluderende og virksomme med forbedrede arbejdsforhold. Projekterne fokuserer på at forbedre:

  • Samarbejdet mellem social partnere og andre arbejdsmarkedsinteressenter.
  • Konfliktløsning og –forebyggelse.
  • Fortalervirksomhed og lobbyarbejde.
  • Arbejdsmarkedslovgivning og håndhævelse.

Egypten

Under de nuværende politiske omstændigheder er det ikke muligt for Ulandssekretariatet at støtte fagforeninger direkte, men forsøger i samarbejde med DI at gennemføre fælles aktiviteter med den egyptiske arbejdsgiverorganisation Federation of Egyptian Industries (FEI). Fokus er på at forbedre social dialog og ligestilling på virksomhedsniveau. Der planlægges en fælles mission mellem DI og Ulandssekretariatet med at fremme dette på en række konkrete virksomheder.

Jordan

Ulandssekretariatet er ved at gennemføre anden runde af ”training of trainers” programmet for tillidsmænd og fagforeningsrepræsentanter og sætte fokus på overenskomster og konflikthåndtering. Dette sker i samarbejde med den regeringsanderkendte hoverorganisation General Federation of Jordanian Trade Unions (GFJTU) samt et antal af dens affilierede sektorforbund. Sammen med DI, overvejer Ulandssekretariatet muligheden for at lave en fælles konference sammen med partnere om muligheden for konfliktløsning på det jordanske arbejdsmarked. Endvidere er der flere bilaterale samarbejdsprogrammer mellem fagforbund i Danmark og Jordan.

Marokko

Siden 2005 har Ulandssekretariatet samarbejdet med den marokkanske fagbevægelse med fokus på en policy plan samt støtte samarbejdet mellem de mest repræsentative faglige hovedorganisationer samt arbejdsgiverorganisationen. Ligesom i Egypten, vil engagementet koncentrere sig om en indsats på sektor-/ virksomhedsplan. Ulandssekretariatet har et programsamarbejde med den mest repræsentative faglige hovedorganisation Union Marocaine du Travail (UMT) om at udvikle faglig tillidsmadstræning og støtte sektorer der er udfordret af ny teknologi og nye arbejdsformer.

Tunesien
Ulandssekretariatet støtter Union Générelle Tunisienne du Travail (UGTT) med fokus på sektor-/ virksomhedsniveau i sektorerne landbrug, fødevare og affaldshåndtering. I den forbindelse har Ulandssekretariatet og DI planlagt en fælles indsats med UGTT og UTICA (arbejdsgiverforeningen) om at fremme social dialog inden for affaldshåndteringssektoren. I 2018, var Ulandssekretariatet og DI værter for et fælles studiebesøg, hvor repræsentanter fra UGTT og UTICA besøgte Danmark for at lære mere om den danske model. Ulandssekretariatet har efterfølgende gennemført kurser i overenskomsforhandling for UGTT for at opbygge deres kapacitet til at forhandle med UTICA. Ulandssekretariatet støtter også UGTT i implementeringen af Den Sociale Kontrakt.

Algeriet

I 2019, blev Algeriet inkluderet i rækken af partnerlande i DAPP programmet. Ulandssekretariatet er dog af den danske ambassade i Algeriet og ATUC advaret mod at gennemføre partnermøder i Algeriet før det forestående valg er afsluttet. I mellemtiden er en folkelig protestbevægelse vokset frem som i første omgang har ledt til at tidligere præsident Boutefika er trådt tilbage. Valget skulle være afholdt 18. april, men er nu udskudt på ubestemt tid. Ulandssekretariatet er i dialog med en række faglige organisationer om at identificere relevante aktiviteter, der kan støtte fagbevægelsen i Algeriet.

Regionale Projekter

Ulandssekretariatet støtter fortsat det faglige ligestillingsnetværk. Siden 2013, har netværkets medlemmer fra Tunesien, Egypten, Bahrain, Jordan, Marokko, Libyen, Palæstina og Danmark mødtes to gange årligt. Ulandssekretariatet støtter rammerne for netværksmøderne hvor målsætningerne er at social dialog, konflikthåndtering og forbedret lovgivning på arbejdsmarkedet. Danske repræsentanter deltager som ressourcepersoner til kapacitetsopbygningen af faglige repræsentanter fra MENA landende i at fremme ligestilling i deres egen nationale kontekst og egne faglige organisationer.  

Regionalt samarbejde indeholder også et samarbejde mellem Ulandssekretariatet og Arab Trade Union Confederation (ATUC) som omhandler støtte til undervisning af tillidsfolk og fagforeningsrepræsentanter, et medienetværk mellem faglige organisationer og medier samt kortlægning af sociale partnere i regionen.

DAPP projektperiode: juli 2017 – juni 2022

AddToAny

Share/Save