Social dialog og arbejdstagerrettigheder i Latinamerika – Programstøtte til faglige organisationer 2018 - 2022

I Latinamerika arbejder Ulandssekretariatet for at styrke arbejderes rettigheder og fremme den sociale dialog i Mellemamerika og Bolivia og Colombia i Sydamerika. På regionalt plan samarbejder vi med de regionale organisationer PSI (Public Service International) og TUCA (Trade Union of the Americas). På nationalt plan støttes hovedorganisationen i Colombia og i Bolivia støttes lærerne og sundhedsarbejderne i den offentlige sektor.

Bolivia

I Bolivia har Ulandssekretariatet siden 2013 støttet tre forbund i den offentlige sektor: sundhedspersonalet som er organiseret i CSTSPB samt de to nationale lærerforbund: CONMERB som organiserer lærerne der er ansat på landet, mens CTEUB organiserer lærerne der er ansat i byerne.

Samarbejdet med lærerforbundene har ledt til forbedringer i ansættelsesforhold og har bidraget til en ny uddannelsesmodel, som lægger vægt på kvalitet af undervisningen og inklusion af oprindelige befolkningsgrupper bl.a. ved at undervisningen foregår på landets oprindelige sprog og ikke kun spansk. Derudover, har Ulandssekretariatet støttet kvinders deltagelse og lederskab gennem målrettede tillidsmandskurser og faglig efteruddannelse, hvilket har resulteret i at kvinder nu er bedre repræsenteret lokalt og nationalt. Læs også: http://www.ulandssekretariatet.dk/content/nu-taler-kvinderne-i-bolivia

I samarbejdet med sundhedsforbundet, CSTSPB, arbejdes der på at øge antallet af ansatte på permanente kontrakter. I dag er kun en tredjedel af sundhedspersonalet ansat under faste forhold. Med støtte fra Ulandssekretariatet har CSTSPB opnået at reformere sundhedssystemet, og dermed sikre den bolivianske befolkning bedre adgang og kvalitet i sundhedsydelserne samt bedre arbejdsvilkår for sundhedspersonalet. Læs også: http://www.ulandssekretariatet.dk/content/ny-sundhedslov-i-bolivia-sikrer-gratis-sygesikring-til-alle

Colombia

I Colombia samarbejder Ulandssekretariatet sammen med landets største hovedorganisation, CUT. Gennem projektet støttes CUT bestræbelser på at støtte op om den colombianske fredsproces, sikre fagligt aktives sikkerhed og retsgarantier og organisere flere medlemmer. Landets blodige historie og de systematiske trusler, mord og fyringer af fagforeningsaktive i Colombia gør, at under 4% af landets arbejdende befolkning er fagligt organiseret. Fredsprocessen ses af fagbevægelsen som en mulighed for, at landet kommer ud af den over 50 år lange konflikt og skaber et samfund, hvor grundlæggende menneskerettigheder respekteres og hvor fagligt aktive ikke behøver at se sig over skulderen. Læs også: http://www.ulandssekretariatet.dk/content/de-myrder-os-stadig

Mellemamerika

Guatemala, Nicaragua, Honduras og El Salvador har været gennem langvarige væbnede politiske konflikter og lange fredsprocesser. Landene er stadig plaget af stor ustabilitet, svage institutioner, korruption, social ulighed, skrøbelige demokratier og manglende respekt for faglige rettigheder og menneskerettigheder. I Guatemala, Honduras og El Salvador støtter Ulandssekretariatet PSI’s (Public Service International) regionale indsats for at styrke forbundene inden for sundhedssektoren, forsyningssektoren (vand og el), og de kommunalt ansatte med at forhandle og gøre deres krav om ordenlige arbejdsforhold gældende.

De offentlige forbund kæmper en hård kamp for at stoppe privatiseringer og forringelser af kerneydelser som sundhedsydelser og adgang til rent vandt for den fattigste del af befolkningen. I samarbejdet med PSI lægges der vægt på samarbejde og udveksling af erfaringer mellem de tre lande, da de står over for de samme udfordringer. Derudover inddrages unge aktivt i projektets aktiviteter, hvor de bl.a. trænes i brugen af sociale medier og kommunikation for at skabe et positivt indtryk af fagbevægelsen og nå ud til potentielle medlemmer.

Sydamerika

I de sydamerikanske lande Colombia, Ecuador, Peru og Bolivia samarbejder Ulandssekretariatet med den regionale faglige organisation TUCA (Trade Union of the Americas) om at styrke samarbejdet mellem de nationale hovedorganisationer og i fællesskab udvikle regionale og nationale politikker, der fremmer anstændigt arbejde og udfordringer som stammer fra migration og uformel økonomi.

AddToAny

Share/Save