Støtte til demokratiske fagbevægelser og social dialog i MENA-regionen

Projekt under Det Dansk-Arabiske Partnerskabs Program

Ulandssekretariatets overordnede fokus i MENA-regionen er at fremme kapaciteten hos de demokratiske fagbevægelser i Tunesien, Jordan, Marokko og Egypten til at skabe effektive mekanismer for social dialog samt at skabe ro på arbejdsmarkedet. Projekterne fokuserer på tre delmål:

  • At fremme kapacitet hos fagforeninger, i samarbejde med andre interessenter, til at udføre fortalervirksomhed i retten til at organisere sig og beskyttelse af arbejderes rettigheder i MENA regionen.
  • At etablere mekanismer til at fremme social dialog mellem de sociale partnere i MENA-regionen for at fremme reformprocesser målrettet social og økonomisk udvikling.
  • At etablere bæredygtige regionale partnerskaber mellem Danmark og internt i MENA-regionen samt at styrke udveksling af erfaringer og best practices inden for social dialog.

Egypten:
Projektet i Egypten er gået ud på at støtte de faglige organisationer med at forstærke deres ledelsesmæssige, institutionelle og finansielle kapaciteter. Ulandssekretariatet støtter med træning i kollektiv forhandling og social dialog, fortalervirksomhed, juridisk assistance samt vidensforøgelse om arbejdsmarkedet og anstændige arbejdsforhold. 

Jordan:
I 2015 blev der etableret et pilotprojekt i Jordan med støtte til General Federation of Jordanian Trade Unions (GFJTU). Pilotsamarbejdet er fokuseret på træning af tillidsmænd; støtte til GFJTU’s kvindekomité og til organisationens kommunikationsindsats. Det forventes, at et kommende program vil bygge videre på de opnåede resultater. Samtidig vil projektet støtte GFJTU med at skabe strategier til at takle de problemstillinger i forhold til den høje andel af migranter og flygtninge, der er kommet til landet fra bl.a. Syrien.

Marokko: 
Ulandssekretariatet arbejder med fire fagforeninger i Marokko: CDT, UGTM, UMT og UNTM. Samarbejdet i Marokko er fokuseret på dialog med arbejdsgiverne og samarbejdet mellem de faglige organisationer. Projektet har støttet en række studier, som omhandler den uformelle økonomi i Marokko. Studierne er blevet brugt som grundlag for fagbevægelsernes anbefalinger for overgang fra uformel til formel økonomi. Der arbejdes nu på at føre dette ud i praksis. Projektet har også støttet etableringen af en ”social mediation guide”. Denne guide skal bruges til at forstærke fagforeningernes muligheder til social dialog og redskaber til konfliktløsning.

Tunesien: 
Ulandssekretariatet støtter Union Générelle Tunisienne du Travail (UGTT) i implementering af Den Sociale Kontrakt. I den forbindelse er der blevet afholdt studier og seminarer i de forskellige områder, som kontrakten omhandler. Endvidere er der blevet gennemført studier om unge fagpersoners rolle i fagforeninger og i civilsamfundet samt studier i anstændige arbejdsforhold. Der er også fokus på at øge de unges og kvinderenes kundskaber i det faglige arbejde med træning i konfliktløsning, kommunikation og ledelse. Endvidere støtter projektet udviklingen af nye strategier for at sikre social beskyttelse i Tunesien.

Regionale Projekter:

Et kvindenetværk blev etableret i 2013 med det formål at støtte best practice inden for social dialog og udveksling af erfaringer i forhold til strukturelle barrierer, som kvinder står over for på arbejdspladsen. Netværket har nu repræsentanter fra faglige organisationer i Tunesien, Egypten, Bahrain, Marokko, Jordan og, fra Danmark, FIU-ligestillings partnerskab.

Der afholdes jævnligt møder og konferencer i partnerskabslandene.Endvidere er et netværk af unge faglige etableret i 2013 med unge fra Egypten, Tunesien og Danmark - og fra 2015 Jordan og Marokko. De unge kommer jævnligt på udvekslingsture i partnerskabslandene. Målet er, at fagligt unge gennem deres udvekslinger får ny viden om den faglige kamp samt opnår kompetencer inden for organisering og lederskab. 

I 2015-2016 har projektet tillige støttet etablering af et medienetværk mellem arabiske faglige organisationer og medier i samarbejde med Arab Trade Union Confederation (ATUC). Formålet med medienetværket er at oplyse migrantarbejdere i regionen om deres rettigheder og at give de faglige organisationer værktøjer til deres indsats i at støtte migrantarbejderne. Ulandssekretariatet er i dialog med ATUC om videre samarbejde.

DAPP projekt periode: Januar 2014-December 2016

 

AddToAny

Share/Save