Globalt fokus på den uformelle arbejder

Ved fælles indsats har fagbevægelsen verden over været med til at sikre forståelse for hvad en uformel arbejder er, og hvordan de kan organisere sig og blive inkluderet i den formelle sektor.

Fagbevægelsen verden over har fortsat arbejdet med at organisere endnu flere uformelle arbejdere og lavet lobbyarbejde for at få anerkendt deres eksistens og rettigheder. På den måde sikres de repræsentation og en stemme og på sigt forbedrede leve- og arbejdsvilkår.

For at sikre dette afholdte regionale samarbejdspartnere møder i både Afrika, Asien, Latinamerika og Europa i løbet af 2015, hvor diskussionerne til den internationale arbejdskonference i Genève i juni 2015 blev forberedt. I april 2015 afholdtes yderligere et ekspertmøde i København, hvor repræsentanter fra hele verden deltog og diskuterede formaliseringen af uformel arbejdskraft og mødte de regionale repræsentanter samt eksperter fra verden rundt, for at diskutere udfordringer og fremskridt i de forskellige regioner.

Som kulmination på forberedelserne blev Rekommendation 204 om transformationen fra uformelt til formelt arbejde vedtaget på den Internationale Arbejdskonference i juni 2015 med tilslutning fra alle lande på nær et enkelt. LO, den Internationale Fælles Sammenslutning og Ulandssekretariatets indsats under forberedelserne blev fremhævet som afgørende for den succesfulde proces.

Efterfølgende har fagbevægelsen i flere lande startet dialog med deres regeringer vedrørende den konkrete implementering af Rekommandationen. For at støtte dette arbejde, har Ulandssekretariatet i samarbejde med ITUC produceret et magasin, som kan bruges til den konkrete nationale implementering.

Uformelle arbejdere på et slagteri i Togo
Uformelle arbejdere på et slagteri i Togo

Projektets primære mål:

  1. Udveksling af viden og best practice vedrørende organisering og repræsentation af uformelle arbejdere, samt varetagelse af deres interesser.

  2. Lobby og fortalerarbejde på det internationale niveau for rettigheder, anstændigt arbejde og fattigdomsbekæmpelse for uformelle arbejdere.

  3. National lobby, fortalervirksomhed og kampagner for at promovere rettigheder, anstændigt arbejde og fattigdomsbekæmpelse iblandt uformelle arbejdere.

Projektet løber frem til 31. december 2016.

 

AddToAny

Share/Save