Anstændigt arbejde og ulighed i Asien

Mindre ulighed og bedre arbejds- og levevilkår for arbejdere på tværs af ASEAN-landene lande er i fokus i programmet fra 2015. Ulandssekretariatet arbejder regionalt med asiatiske fagforbund fra Bangladesh, Nepal, Pakistan of Myanmar for at støtte dem i at forbedre arbejdernes vilkår.

Ulandssekretariatet har i samarbejde med partnere i fire asiatiske lande – Bangladesh, Nepal, Pakistan og Myanmar – påbegyndt et fireårigt program, der fokuserer på kapacitetsopbygning i fagforbund. Samarbejdet skal ruste fagforbundene til at skabe bedre arbejds- og livsvilkår for arbejdere i både den formelle og uformelle økonomi.

Efter det indre marked blandt ASEAN-landene blev en realitet i slutningen af 2015, er en af de store udfordringer i regionen blevet at sikre rettigheder for de mange mennesker, der arbejder på tværs af grænser. Ulandssekretariatets partnere arbejder derfor mod at præge regionale beslutningsprocesser med henblik på at etablere fælles arbejdsstandarder mellem ASEAN-landene, der skal sikre sociale forhold i samarbejdet. Herudover er det også et regionalt fokus for Ulandssekretariatets partner, SARTUC, at advokere for anstændigt arbejde for migrantarbejdere i Sydasien (SAARC-regionen).

Tekstilarbejdere i Myanmar
Tekstilarbejdere i Myanmar

På nationalt niveau varierer programmets mål efter de forskellige behov, der gør sig gældende i de pågældene lande.

I Bangladesh er det centrale mål for partneren, BILS, at bidrage til at lokale fagforeninger i tekstilindustrien samt metal- og byggebranchen kan forbedre forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og forbedre arbejdsmiljøsituationen lokalt på arbejdspladsen.

I Nepal betød det katastrofale jordskælv i april 2015, at de planlagte aktiviteter med den lokale partner, ITUC-NAC, i stedet er blevet rettet mod at oplyse arbejdere om deres rettigheder til kompensationsydelser. Derudover arbejder partnerne, med støtte fra Ulandssekretariatet, på at formulere en køreplan for genopbygningen af landet. ITUC-NAC arbejder videre med post-jordskælvsstøtte til deres medlemmer og arbejderne i Nepal, men har nu også fokus rettet mod at sikre bedre rettigheder for arbejderne i den uformelle økonomi og forbedre arbejdsmiljøet lokalt ude på arbejdspladserne.  

I Pakistan arbejder PWF for at præge arbejdsmarkedslovgivningen mod implementeringen af sociale sikkerhedsnet.

Endelig arbejdes der i Myanmar bl.a. med at styrke hovedorganisationen, CTUM, til indgå i trepartsforhandlinger.

Alle disse forskellige tiltag og fokusområder har tilsammen det primære formål at reducere ulighed, skabe anstændigt arbejde og trygge arbejdsforhold for arbejdere i pågældende lande.

Projektet er finansieret af Danida og løber til udgangen af 2018.

AddToAny

Share/Save