CSR til fremme af rettigheder og ansvarlig virksomhedsførelse i Filippinerne

I samarbejde med CO-Industri og Dansk Industri har Ulandssekretariatet iværksat et tre årigt projekt for at udvikle CSR-politikker og -strategier, der skal sikre økonomisk og social udvikling hos virksomheder i Filippinerne.

Det intensiverede samarbejde mellem ASEAN-landene, der skal skabe mere fri bevægelighed for både varer og arbejdstagere i regionen, har fået filippinske fagforeninger til at frygte, at den øgede konkurrence vil føre til ringere arbejdsvilkår på hjemmemarkederne.

Særligt udsat er elektroniksektoren – den største bidragsyder til landets vareproduktion. Derfor fokuserer projektet på at øge forståelsen for de økonomiske og sociale fordele ved at indføre CSR-politikker blandt arbejdsmarkedets parter på netop dette område.

Mere specifikt forsøger arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer – med støtte fra Ulandssekretariatet, CO-Industri og DI – at udvikle strategier for virksomheders sociale ansvar i elektronik- og plastikindustrien med henblik på, at ansatte i højere grad tager del i udviklingen af netop disse samt indgår i monitoreringen af overholdelsen af dem. Formålet er at bidrage til bedre arbejdsforhold, der ligeledes fører til forøgelse af produktiviteten blandt de ansatte samt en bedre konkurrenceevne for virksomhederne.

 

 

Kvindelig elektriker i Filippinerne

Projektets primære mål er at sikre forståelse i arbejdsmarkedets parter om fordelene ved nationale og sektor-specifikke CSR-politikker og strategier til at fremme en rettighedsbaseret økonomisk og social udvikling.

Projektet er finansieret gennem Danidas CSR-pulje og har en tidsramme, der går fra 2015 - 2018.

AddToAny

Share/Save