Social dialog i Østafrika

Der har i de seneste år i Østafrika, været en mærkbar interesse for at engagere sig i social dialog og der er stor interesse for at lære af danske erfaringer.
Tanzaniansk lærer fra Zanzibar på arbejde. Foto: Katrine Dichmann Christophersen

De danske erfaringer, mange østafrikanske lande viser interesse for, er områder som konfliktløsning, uddannelse, social sikkerhed, minimumsløn, arbejdsmiljø, ligestilling og meget mere.

Men primært ønsker det Østafrikanske Fællesskab (EAC) at skabe mulighed for, at arbejdstagere kan bevæge sig på tværs af grænserne mellem de fem lande i regionen.

Politisk har der siden 2010 været enighed om rammerne for afgrænsning af hvilke fag og professioner, som har lov til at søge arbejde udenfor deres eget land - men reelt set har det både været dyrt og været bureaukratisk næsten umuligt at få de nødvendige arbejdstilladelser.  

Det er der nu ved at blive lavet om på, takket være en proces, hvor arbejdsgiverorganisationerne og fagbevægelsen i Østafrika har sat sig sammen, præsenteret fælles opslag og lobbyet for at få fjernet de mange forhindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed

Dette har resulteret i at de østafrikanske lande for første gang i den østafrikanske historie, i fællesskab har udarbejdet et positionspapir vedrørende arbejdskraftens fri bevægelighed.Og som et resultat af dette, bliver de sociale parter nu i stigende grad involveret i regionale drøftelser omkring dette emne.

Presset på de nationale regeringer har bidraget til, at Kenya, Rwanda og Uganda nu har gjort arbejdstilladelserne billigere samt introduceret elektroniske ID-kort.

Kvindelige tanzanianske arbejdere på en klip-klap fabrik. Foto: Dorte Friis Pedersen

Projektet er baseret på et pilot projekt, som fandt sted fra 2013-2014, og på grund af gode resultater bevilligede Danida i 2015 yderligere 15 milioner kroner, til at fortsætte og udbygge samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter i Østafrika.   

Fase 2 af dette projekt vil have yderligere fokus på at sikre, at østafrikanske lønmodtagere i fremtiden kan få den samme sygesikring samt overføre deres opsparede pensioner på tværs af landene. Fase 2 blev lanceret med en opstartskonference i februar 2016 i Tanzania.

Projektet kører i 3 år fra december 2015 til november 2018.

AddToAny

Share/Save