Kommunikationsredskaber & uformel økonomi i Afrika

Fordi fagbevægelsen i flere afrikanske lande har udvidet deres arbejde til også at dække den uformelle økonomi, er det blevet sværere at nå medlemmer via traditionelle kommunikationsmetoder.
Ung ghanesisk arbejder i den uformelle økonomi. Foto: Carsten Snejbjerg

Fagbevægelsen i mange afrikanske lande ønsker at udvide deres kommunikationsmuligheder, sådan at de også kan få fat i medlemmer, der ikke er organiseret på en formel arbejdsplads.

Dette projekt er et indledende skridt mod at udnytte det kæmpe potentiale, der lægger i informations- og vidensdeling på internettet, demokratisk udvikling og organisering af eksisterende og potentielle medlemmer.

Den teknologiske udvikling er allerede i gang og almindelige borgeres adgang til internettet i Afrika er støt stigende. Men indtil nu er der kun få faglige organisationer i Afrika, der udnytter deres tilstedeværelse på internettet og sociale medier til aktivt at kommunikere med medlemmer og den brede befolkning.

Dette projekt handler på den ene side om at opbygge teknologisk kapacitet i udvalgte landsorganisationer i Afrika, via træning og uddannelse i hvordan man bedst muligt bruger de sociale medier i professionel sammenhæng.

Markedspladsen i Ghana er et sted hvor mange er beskæftiget i den uformelle økonomi. Foto: Carsten Snejbjerg

På den anden side handler projektet også om udvikling af de faglige organisationers kapacitet til at engagere unge arbejdstagere til aktivt at tage del i udviklingen af et bedre og mere bæredygtigt arbejdsmarked med fokus på ungdomsbeskæftigelse.

Ved at skabe sociale netværk blandt unge og mellem forskellige faggrupper på tværs af regioner og lande, vil dette projekt i høj grad inkludere de unges egne perspektiver i debatten om ungdomsarbejdsløshed.

Ud fra et overordnet mål om at sociale medier skal bruges aktivt i mobilisering og kommunikation med unge arbejdstagere ved afslutningen af dette projekt i 2016, er følgende projektmål defineret:

  1. Kapaciteten til at bruge IT og sociale medier er øget i minimum tre landsorganisationer.
  2. Der er blevet oprettet sociale netværk mellem diverse fagforeninger, associationer og unge arbejdere og disse netværk bruges aktivt i minimum tre lande- og også gerne på tværs af landegrænser.
  3. Gennem brug af sociale medier er lobby- og fortalervirksomheden for anstændigt arbejde og ungdomsbeskæftigelse blevet forbedret.

 

Projektet kører fra 1. april 2014 til 31. december 2016

AddToAny

Share/Save