Støtte til kvindernes rettigheder i Zimbabwe

Zimbabwe har siden uafhængigheden i 1980 været styret af præsident Robert Mugabe. Det har betydet, at landet har været præget af vedvarende politiske uroligheder, dårlig infrastruktur, høj inflation og en arbejdsstyrke, hvor 95 % er beskæftiget i den uformelle økonomi. Disse forhold har resulteret i, at 68 % af den samlede befolkning på 13 millioner forsat lever under fattigdomsgrænsen. Og især kvinderne er hårdt ramt.

Det skyldes, at det zimbabwiske samfund bygger på patriarkalske værdier, som gør, at kvinderne bliver anset som svagere og mindreværdige end de zimbabwiske mænd. Derfor blev WOZA - ”Women of Zimbabwe Arise” - dannet i 2004 ud fra formålet om at hjælpe og styrke zimbabwiske kvinder, så også de kan deltage i det offentlige liv og de civile processer.

Det overordnede formål med projektet er, at støtte zimbabwiske kvinders ret til social retfærdighed og almene menneskerettigheder i Zimbabwe. Det sker ved at støtte civilsamfundets inddragelse i demokratiseringsprocesserne og i udviklingen af den nye forfatningsreform i Zimbabwe, som blev vedtaget den 16. marts 2013. Det er på denne baggrund, at Ulandssekretariatet på vegne af Zimbabwe-komiteen har søgt støtte til samarbejdet med den lokale civilorganisation ”Women of Zimbabwe Arise” i Zimbabwe.

Foto: Francesco Ippolito

Projektets umiddelbare formål er derfor at styrke WOZA’s ledelse, undervisere og andre aktive i organisationen, så de kan gennemføre offentlige oplysningsaktiviteter med henblik på at mobilisere befolkningen (med særlig fokus på kvinderne) til at tage aktivt del i demokratiseringsprocessen omkring den nye forfatning og derigennem bidrage til at genetablere de demokratiske strukturer i landet.

WOZA har i dag omkring 80.000 medlemmer. Disse medlemmer har deltaget aktivt i processen omkring forfatningsreformen, hvilket har øget organisationens moral og stolthed. Det har betydet, at WOZA nu bliver taget mere seriøst, og endvidere har organisationen fået forbedret kontakten til andre organisationer, der også vurderer situationen omkring forfatningsreformen. Men WOZA’s arbejde er langt fra færdigt med vedtagelsen af den nye forfatning, idet organisationen frem til februar 2014 vil arbejde for at styrke zimbabwiske kvinders viden om og krav på sociale rettigheder og solidaritet.

Projektet løber fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014.


Læs mere om projektet

Kontakt medarbejderne i Afrika-afdelingen i København

AddToAny

Share/Save