Fagbevægelsen skal være en anerkendt demokratisk spiller

Et regionalt program, der skal fremme god regeringsførelse og styrke fagbevægelsen som social aktør.

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay og Bolivia er den fattige del af Latinamerika. Landene er præget af strukturel ulighed, demokratisk underskud og økonomiske skævheder. Fagbevægelsen bliver ikke inddraget i den sociale dialog om arbejdsmarkedet og social udviklingspolitik på nationalt plan.

I erkendelse af at arbejdsmarkedet udgør en nøgle til at omsætte økonomisk vækst til fattigdomsbekæmpelse i Latinamerika, er behovet for social dialog endnu mere presserende.

Målet med dette regionale program er, at fagbevægelsen i 2015 er blevet bedre til at agere som fortaler for arbejdstagernes rettigheder. Den skal være i stand til at præge den sociale og økonomiske udvikling på regionalt og nationalt niveau. Derved bidrager fagbevægelsen til at øge demokratisering, overholde menneskerettigheder og bekæmpe fattigdom.

Foto: Carsten Flint Hunneche

Anstændigt arbejde og god regeringsførelse, som afspejler FNs 2015-mål og ILOs prioriteter, danner ramme om programindsatsen. Anstændigt arbejde er en forudsætning for at bekæmpe fattigdom og for at skabe en socialt balanceret, inkluderende og bæredygtig udvikling.

Indsatsen for god regeringsførelse indebærer, at man understøtter fagbevægelsens kapacitet til at arbejde strategisk for at fremme menneskerettighederne, for demokrati og retsstatsprincipper, for en transparent forvaltning af offentlige midler og korruptionsbekæmpelse.

Programmet løber fra 1.07. 2010 - 30.06. 2013


Læs mere om programmet

Kontakt medarbejderne i Latinamerika-afdelingen i København

AddToAny

Share/Save