Faglige organisationer skal gøre en forskel i Guatemala

Et projekt, som skal styrke fagbevægelsen, så den kan gøre en forskel for befolkningen

I Guatemala lever befolkningen i provinserne på kanten af samfundet. Fattigdomsraten i landområder ligger på over 90 % og mindst otte ud af ti arbejder i den uformelle økonomi.

Flertallet tilhører stigmatiserede indianske folk, ungdomsårgangene er store, og mange kvinder udsættes for vold i hjemmet.

Derfor er det demokratiske underskud i regionerne markant, og uddannelses- og sundhedsydelser er en mangelvare. Samtidig er Guatemala et ekstremt voldeligt samfund med flere end 6500 mord årligt, som aldrig bliver opklaret.

På trods af den nedslående situation er der en politisk vilje til at forandre Guatemala, så demokrati, retssikkerhed og vækst bliver bærende elementer for udviklingen. Derfor er der i dag på provins- og lokalniveau etableret høringsinstanser og udviklingskomiteer for at fremme en større deltagelse i civilsamfundet.

Foto: Carsten Flint Hunneche

Dette projektsamarbejde skal styrke de faglige organisationers indsats i de tre provinser, Escuintla, Suchitepéquez & Quetzaltenango. Det skal ske ved at styrke deres deltagelse i social dialog, øge organisationernes fortalervirksomhed og give dem redskaber til at forsvare arbejderes rettigheder.

Hensigten med projektindsatsen er at støtte faglige organisationer, så de kan gøre en forskel for befolkningen. Håbet er, at befolkningen på den måde får forbedrede levevilkår og resurser til at udvikle deres lokalsamfund. De faglige organisationer vil slå på vigtigheden af anstændigt arbejde og overholdelse af arbejdstagerrettighederne, når man ønsker en bæredygtig social udvikling og langsigtet fattigdomsbekæmpelse.

Projektet er blevet til i samarbejde med vores partner i Guatemala - det faglige uddannelsescenter FMLL – og er støttet af den Europæiske Union via Delegationen i Guatemala.

Projektet løber fra januar 2011 til juni 2014


Læs mere om projektet

Kontakt medarbejderne i Latinamerika-afdelingen i København

“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Ulandssekretariatet and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”

AddToAny

Share/Save