Fagbevægelsen i det østlige og sydlige Afrika skal styrkes

Et projekt som skal styrke den sociale dialog, kvinders rettigheder og fagbevægelsens position

Det østlige og sydlige Afrika er plaget af voksende arbejdsløshed og fattigdom. Arbejdsmarkedet er domineret af en voksende uformel økonomi og ungdomsarbejdsløsheden er et kæmpe problem. Kvinder er en marginaliseret gruppe på arbejdsmarkedet, fordi de ofte er dårligere uddannet og i højere grad bliver udsat for diskrimination. Samtidig står hele Afrika over for en udfordring med at få øget mobiliteten mellem landene, så det bliver nemmere at tage arbejde i andre lande.

De udfordringer er baggrunden for det regionale projekt, ’Anstændigt arbejde, integration på arbejdsmarkedet og dialog i det østlige og sydlige Afrika’ som har kørt siden juli 2011. En af de helt store opgaver er at styrke fagbevægelsens lobbyarbejde regionalt og i de enkelte lande, så de kan gøre sig gældende over for det østafrikanske svar på EU, East African Community (EAC). På den måde er man med til at sikre, at arbejdsmarkedet får en plads i den lovgivning, som EAC står bag.

Foto: Eva Tabor

En stor del af samarbejdet går også ud på at få styrket den sociale dialog i de enkelte lande. Det gør man blandt andet ved at få uddannet fagforeningsledere og tillidsmænd i de enkelte forbund, så der bliver skabt et grundlag for dialog mellem arbejdsgiver og de ansatte.

En vigtig prioritet i dette samarbejde handler om kvinder. Det er dokumenteret, at hvis man styrker kvinders position, er man med til at reducere fattigdom generelt. Derfor er det vigtigt at sikre kvinders adgang til reel ansættelse, højne deres uddannelsesniveau og udbrede viden om kvinders rettigheder på arbejdspladserne. Samtidig skal man arbejde på, at kvinder bliver sikret bedre på arbejdsmarkedet ved eksempelvis at have ret til barselsorlov.


Læs mere om projektet

Kontakt medarbejderne i Afrika-afdelingen i København

AddToAny

Share/Save