Ghanas ældre skal have en hjælpende hånd - fase 2

Et projekt der skal fremme samarbejdet om ældreomsorg

Befolkningen i Ghana bliver ældre og ældre samtidig med, at der sker en forandring i familiestrukturer. Den udvikling betyder, at flere ældre bliver overladt til at klare sig selv. Ghanesiske politikere er opmærksomme på problemet, og fra samfundets side bliver der stillet krav om at få opbygget en ældresektor.

Regeringen er kommet med et bud på en national alderdomspolitik, som er baseret på danske erfaringer og anbefalinger fra den offentlige sektor. Politikken er endnu ikke blevet ført ud i livet, og der er fortsat kun spredte frivillige initiativer.

Foto: Pia A. Iversen

Landsorganisationen Ghana Trade Union Congres (TUC) sigter mod at spille en aktiv rolle i implementeringen og være med til at organisere den nye sektor for ældreomsorg. Derfor ønsker landsorganisationen med sundhedsforbundet Health Service Workers’ Union (HSWU) i spidsen at opbygge mere viden igennem et samarbejde med danske fagforbund.

Dette projekt vil bygge videre på partnerskabssamarbejdet mellem landsorganisationen TUC Ghana, det affilierede forbund for sundhedsarbejdere, HSWU, og FOA, der blev påbegyndt i perioden januar 2013 - juli 2014. Projektet vil bruge de erfaringer, der tidligere er opsamlet til fortsat at kapacitetsopbygge partnere, så de kan advokere for etableringen af en ældresektor, der både sikrer ældre bedre levevilkår samt sikrer anstændige arbejdsforhold og faglig uddannelse for ansatte i branchen. 

Ældresektoren i Ghana har siden påbegyndelsen af samarbejdet i 2013 udviklet sig hastigt, flere private uddannelser og plejeinstitutioner er kommet til med dertilhørende ansatte, der ikke nødvendigvis er hverkan uddannet eller kender deres rettigheder. Der er derfor et stort behov for fortsat at styrke fagbevægelsen i Ghana, så den kan bidrage til at påvirke udviklingen i ældresektoren i en positiv retning. 

Projektet bliver fortsat implementeret af Ghana TUC og HSWU med faglig rådgivning fra FOA og teknisk assistance fra Ulandssekretariatet.  Projektet er finansieret af Danida gennem CISU (Projektrådgivningen).

Projektet løber fra 3. januar 2016 til december 2018


Læs mere om projektet

Kontakt medarbejderne i Afrika-afdelingen i København

AddToAny

Share/Save