Zanzibar

Zanzibar har ifølge Tanzanias forfatning ret til en selvstændig regering. Siden 2003 har landet derfor også haft sin egen selvstændige fagforening.
De fleste af de en million indbyggere er beskæftiget i landbruget. Foto: Philip Nordentoft

Zanzibar er del af republikken Tanzania og i Tanzanias forfatning står det, at Zanzibar har retten til en uafhængig regering. Regulering af arbejdsmarkedet hører under dette selvstyre, og repræsentanternes hus blev derfor tvunget til at lave en lov, der lovliggjorde registrering af fagforeninger på øerne. Efterfølgende blev det nationale forbund ZATUC (Zanzibar Trade Union Congress) oprettet i 2003.

Zanzibar beskæftiger med sine over 1 million mennesker stadig flest i landbruget, der klart er den største sektor. Turisme er dog også en anden stor kilde til udenlandsk valuta og indtjening, og væksten i denne sektor udgør 9-10 %. Efter valget i oktober 2011 blev der dannet en koalitionsregering. Regeringen gav sig selv navnet ”fællesskabsregering”. De to største partier, CCM og CUF deler magten. Udviklingen i denne “fællesskabsregering” er blevet rost af mange observatører.

Modsat tidligere, hvor der har været mange konflikter i kølvandet på valg, er der denne gang meget roligt i Zanzibar. På den anden side er der en risiko for, at eventuelle kritiske røster fra oppositionen bliver kvalt i det daglige arbejde mellem de to partier, og at der derfor bliver skabt et kunstigt politisk miljø, som ikke er holdbart i længden.

De flotte strande lokker tusindvis af turister til hvert år, og turistindustrien er en stor kilde til udenlansk valuta i landet. Foto: Philip Nordentoft

Fagbevægelsen
De ni fagforeninger der udgør paraplyorganisationen ZATUC i Zanzibar, har et totalt medlemstal på 17.234, ud af et potentielt medlemstal på 40.000. Det vil sige, at omkring 43 % er organiseret i ZATUC.

ZATUCs strategiske plan, som er udarbejdet med støtte fra Ulandssekretariatet, gentager og garanterer overlevelse, vækst og velstand i organisationen. Den understreger vigtigheden af at samle ressourcer og blive mere synlige over for regeringen. ZATUC’s partnere er meget små og har en begrænset kapacitet. Kun tre fagforeninger har registreret lokalt baserede organisationer, med ansatte til at varetage deres medlemmers interesser.

Det nationale forbund ZATUC, er mere anerkendt i regeringen end tidligere, og der afholdes formelle møder, og der opretholdes en mere uformel kontakt med beskæftigelsesministeriet. ZATUC har besøgt alle ministre, samt præsidenten og to vicepræsidenter. ZATUC har fået direkte indflydelse på flere lovgivningsområder, bl.a. omhandlende den offentlige sektor, arbejdsret, social sikring. For nyligt blev ZATUC, som en officiel partner, inviteret til trepartsmøde om lønningerne i Zanzibar, men regeringen besluttede at hæve lønnen med 25 % uden høring. Regeringen har dog stadig lovet at involvere ZATUC i de kommende drøftelser om minimumslønnen i den private sektor.

AddToAny

Share/Save