Vilje til forandring gennem kunsten

 

Udstillingen ”Vilje til forandring” omfatter en række fotografier og et bredt udvalg af samtidskunst og kunsthåndværk fra Swaziland og Zimbabwe.

Malerierne stammer primært fra Zimbabwe og er både farvemættede og udtryksfulde. Med forskellige kunstneriske udtryk og en god portion humor blander de sig i samfundsdebatten og kalder til eftertanke om emner som demokrati, miljø, kvinders rettigheder, økonomisk og social diskrimination.

De kunstnere, der indgår i udstillingen, udgør kun en brøkdel af de mange udøvende kunstnere i Zimbabwe. De har deres rødder i en meget rig kunstnerisk tradition, men står samtidig som eksponenter for en generation af unge, der er fast besluttet på at skabe kunst på deres egne betingelser. De fleste af dem har fået deres uddannelse i Zimbabwe, men har i perioder opholdt sig i bl.a. Tyskland, England og Schweiz.

Fotografier fra det daglige arbejde

På udstillingen “Vilje til forandring” vises fotografier fra hverdagen i Swaziland og Zimbabwe. Billederne er taget af de to lokale fotografer Mark Lewis (Swaziland ) og David Brazier (Zimbabwe). Begge er professionelle fotografer og dybt optaget af de mennesker, de livsvilkår og den undertrykkelse de to regimer udsætter befolkningen for.

Forud for udstillingen ”Vilje til forandring” rejste de to fotografer rundt i deres respektive lande og fangede en lang række situationer fra den hverdag og det arbejde, som den almindelige befolkning lever i. Billederne giver et indtryk af de elendige arbejdsvilkår, som langt de fleste kæmper med, men afspejler samtidig en stærk vilje til at overleve – en vilje til forandring.

Langt størstedelen af den arbejdende befolkning overlever uden det vi i Danmark kender som ’fast arbejde’. Forefaldende arbejde og handel med alt mellem himmel og jord i den såkaldt ’uformelle økonomi’ betyder meget lange arbejdsdage med en indtjening der er så ringe, at de er tvunget til at leve fra hånden til munden. Uden beskyttelse fra lovgivningen – og uden adgang til hverken sygesikring eller pensioner.

Fokus på bistand gennem dansk fagbevægelse

’Vilje til forandring’ og hele kampagnen om ’Faglige rettigheder – unge i Swaziland og Zimbabwe’ gennemføres i tæt samarbejde med de faglige organisationer, som dansk fagbevægelse støtter i de to lande.

Politisk vold og undertrykkelse af de mest grundlæggende rettigheder præger hverdagen i både Swaziland og Zimbabwe.

I Swaziland er alle politiske partier forbudt, alle uafhængige medier er lukket, og politiet slår hårdt ned på ethvert tilløb til opposition mod den enevæl­di­ge konge. En tredjedel af befolkningen lever på sultegrænsen – samtidig med at kongen og hans familie lever i overflod. Fagbevægelsen er reelt den stærkeste samlede opposi­ti­on, og har i dag formået at samle en meget bred vifte af grupper og organisationer om blandt andet tre helt basale krav: ’Retten til demokrati, Retten til jord, og Retten til liv’.

Zimbabwe er gennem de sidste 15 år rutsjet fra at være et af de lande i Afrika med den mest lovende fremtid til at være et land i en næsten bundløs økonomisk og politisk krise. Stillet overfor store udfordringer valgte regeringen i Zimbabwe i midten af 1990’erne at ty til vold og undertrykkelse af enhver opposition, det være sig i de politiske partier, pressen eller fagbevægelsen. Aktivister i tusindvis er blevet tævet, fængslet eller slået ihjel – og millioner af Zimbabwere er i dag flygtet ud af landet.

Igennem hele perioden har dansk fagbevægelse gennem Ulandssekretariatet og med bistand fra Danida opretholdt sit samarbejde og støtte til fagbevægelsen i Zimbabwe, og har dermed bidraget til at de faglige organisationer stadig eksisterer – og stadig står som den nok stærkeste folkelige organisering i landet.

 

AddToAny

Share/Save