Ulandssekretariatet er nu medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel

Det nytter ikke noget at vende det blinde øje til, hvis en vare er produceret af fattige mennesker, som ikke har noget reelt valg.

Etisk handel og arbejdsmarkedets rammebetingelser er en diskussion, som hele verdenssamfundet må tage del i og som berører virksomhedernes samfundsansvar, fx i forhold til betingelserne for alle de mennesker, som bevæger sig rundt på et diffust arbejdsmarked i strømmen af katastrofer, krige, migration, miljøkatastrofer, klimaproblemer mv. – altså alle dem, der udgør den absolutte bund i arbejdsmarkedet (den uformelle økonomi). Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) repræsenterer et dansk fokus på den diskussion og derfor er det et passende tidspunkt for Ulandssekretariatet at bidrage - netop fordi det er vigtigt at samle alle gode kræfter om denne sag.

Handel er den afgørende del af al værdioverførsel mellem lande og mennesker. Og den skal foregå efter rimelige og ordentlige principper, som sikrer rettighederne for de mennesker, der er involveret i produktionen. Etisk handel adskiller sig ikke så meget fra problematikkerne på arbejdsmarkedet (som inkluderer handel med arbejdskraft), hvor vi i fagbevægelsen går op i, at arbejdernes lønninger står i rimeligt forhold til den pris som varen sælges til, til kunderne. Det nytter ikke noget at vende det blinde øje til, hvis en vare er produceret af børn eller af ekstremt fattige mennesker, som ikke har noget reelt valg i forhold til at tage det arbejde, de kan få. 

I Ulandssekretariatet arbejder vi primært med at sikre, at arbejdere har overenskomster, en ordentlig løn og et ordentligt arbejdsmiljø – at varens pris sikrer, at folk kan få deres arbejde betalt i et rimeligt forhold til leveomkostningerne i det pågældende samfund og uden at sætte liv og lemmer på spil. Men også gennem arbejde med den uformelle økonomi, dvs. de mennesker, som arbejder uden kontrakter, regulering, sikkerhed og social beskyttelse. Her gælder det i høj grad om at få skabt organisationer, der kan indgå i den almindelige faglige organisering, skabe og stimulere bæredygtige forretningsmodeller og adgang til undervisning og sociale sikkerhedsnet.

Udfordringen er, hvordan man involverer arbejdere i den sociale dialog omkring virksomhedernes samfundsansvar, hvis ikke arbejderne selvstændigt er organiseret i frie fagforeninger. Sikkerhedsorganisationer, som er oprettet af arbejdsgiverne uden at der i øvrigt findes en faglig organisering på virksomheden, risikerer nemt kun at fungere for arbejdsgivernes interesser. Derfor skal man selvfølgelig ikke undlade at gøre noget ved problemerne, men hvis der ikke findes en fagforening på den enkelte virksomhed – og det er situationen mange steder – er det vigtigt, at der fra omverdenen er pres på, og rådgivning til, virksomhederne fx om sikkerhed og arbejdsmiljø.

For Ulandssekretariatet er det vigtigt, at det samfundsmæssige ansvar ikke ender som window-dressing i en verden, hvor produktion og brand er adskilt for at undgå forbrugernes vrede. Derfor vil vi gerne deltage i en organisation og et netværk af seriøse virksomheder, fagbevægelsen og andre NGO’er; og bidrage til at styrke de alliancer, der arbejder for at skabe mere bæredygtig udvikling.

AddToAny

Share/Save