Fagbevægelsen i udviklingslandene

Hvem er vi, og hvad arbejder vi med?

Ulandssekretariatet er den danske fagbevægelses udviklings- og bistandsorganisation. Vi arbejder for at fremme demokrati, arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø, styrke arbejdsmarkedet og bekæmpe fattigdom i udviklingslandene. Det gør vi ved at styrke fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latinamerika og i Mellemøsten og Nordafrika.

Målsætningerne for Ulandssekretariatets internationale arbejde er

• at støtte en demokratisk udvikling inden for fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latinamerika og i Mellemøsten og Nordafrika

at bidrage til en demokratisk udvikling i de samfund, som de faglige organisationer selv fungerer i

Dansk fagbevægelses internationale arbejde bygger på den grundlæggende erfaring, at en demokratisk fagbevægelse også bidrager til et samfunds demokratiske udvikling, når fagbevægelsen gennem forhandling og dialog opnår større indflydelse på de politiske, sociale og økonomiske beslutninger, som træffes i det omgivende samfund.

Temaer

Ulandssekretariatet giver teknisk og økonomisk bistand til udvikling af de faglige organisationer i en lang række udviklingslande. For at bidrage til at skabe et bæredygtigt arbejdsmarked fokuserer Ulandssekretariatet på fire strategiske indsatsområder:

Demokrati - social dialog på arbejdsmarkedet

Arbejdstagerrettigheder

Fattigdomsbekæmpelse, fordelingspolitik og den uformelle økonomi

Arbejdsmiljø og hiv/aids

 

Se Ulandssekretariatets Organisation

 

 

AddToAny

Share/Save