Hvem er vi, og hvad arbejder vi med?

Ulandssekretariatet er den danske fagbevægelses udviklings- og bistandsorganisation. Vi arbejder for at fremme demokrati, arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø, styrke arbejdsmarkedet og bekæmpe fattigdom i udviklingslandene. Det gør vi ved at styrke fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latinamerika og i Mellemøsten og Nordafrika.

Målsætningerne for Ulandssekretariatets internationale arbejde er

• at støtte en demokratisk udvikling inden for fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latinamerika og i Mellemøsten og Nordafrika

at bidrage til en demokratisk udvikling i de samfund, som de faglige organisationer selv fungerer i

Dansk fagbevægelses internationale arbejde bygger på den grundlæggende erfaring, at en demokratisk fagbevægelse også bidrager til et samfunds demokratiske udvikling, når fagbevægelsen gennem forhandling og dialog opnår større indflydelse på de politiske, sociale og økonomiske beslutninger, som træffes i det omgivende samfund.

Temaer

Det grundlæggende udgangspunkt for sekretariatet er fagbevægelsens værdigrundlag og det faglige nationale og globale netværk. Ulandssekretariatet arbejder målrettet inden for ILO’s Anstændigt Arbejde-dagsorden på fire overordnede temaområder:

• Skabe anstændige jobs.

• Sikre arbejderes rettigheder.

• Skabe sociale sikkerhedsnet.

• Sikre social dialog.

Dermed styrker dansk fagbevægelse kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed hos faglige organisationer i udviklingslandene med henblik på, at de udfylder deres rolle på arbejdsmarkedet og bidrager til bæredygtig vækst og beskæftigelse.

Vores bidrag til verdensmålene

I 2016 trådte FN’s 17 verdensmål i kraft. Målene skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Ulandssekretariatets arbejde bidrager til verdensmålenes opfyldelse i vores partnerlande. I Årsrapport 2018 har vi angivet hvilke mål, vores resultater er med til at opfylde.

Samlet bidrager vi især til målene:

   

Se Ulandssekretariatets Organisation

 

 

AddToAny

Share/Save