Tillid, samarbejde og fleksibilitet

Af Lene Frøslev, Ulandssekretariatet
11. november 2015
Vi kan lære meget af den danske model, siger fagforeningsledere og arbejdsgivere fra Marokko efter studiebesøg i København
I god social dialog-ånd var der både arbejdsgivere og fagforeninger i den marokkanske delegation. Foto: Frederik Jimenez

God stemning, dialog og fælles erfaringer. Det var oplevelsen hos arbejdsgivere og faglige ledere fra Marokko efter en uges studier i København af den danske arbejdsmarkedsmodel.

I årtier har arbejdsgivere og fagforeninger i Marokko været i totterne på hinanden. Det samme gjaldt fagbevægelsen, der har været svag og splittet. Derfor er det en landvinding i sig selv, at 11 repræsentanter for fire fagforeninger og den store arbejdsgiverorganisation var i samme delegation på turen til Danmark. Og det har været en succes, understreger alle parter.

“Vi har erfaret, at fleksibilitet og tillid er begreber, der går igen og bidrager til, at mange ting lykkes. Det er elementer, vi kan tage med os hjem,” siger Lahcen Hansali fra fagforeningen UGTM.

Parterne i Marokko har erkendt, at der brug for samarbejde og social dialog på arbejdsmarkedet, lyder det.

“Vi er ved at bygge en tillid op, og dialog er nødvendigt, hvis vi skal opbygge et godt socialt miljø. I Danmark har vi set, hvordan den dialog eksisterer i praksis, og det kan vi tage med tilbage til virksomhederne i Marokko,” siger Khalid Benghanem, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationen CGEM.

Samarbejdsaftale

Samarbejdet mellem arbejdsgivere og fagbevægelser i Marokko er for alvor kommet i gang med et socialt dialog-projekt i samarbejde med Ulandssekretariatet og Dansk Industri - inden for rammerne af Det Arabiske Initiativ.

I 2006 blev den første trepartsaftale indgået. Og i 2012 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem CGEM og fem af de største fagforeninger. Her er der blandt andet aftalt en mekanisme for at bilægge faglige konflikter, som har vist sig meget effektiv.

Den marokkanske delegation har også på det netop overståede besøg fokuseret på det arbejdsretlige system og samarbejde på arbejdspladserne.

Den marokkanske delegation foran et af Christiansborgs billeder af grundlovsforhandlingerne i 1849. Foto: Frederik Jimenez

Underdirektør i Dansk Industri Niels Grøn var blandt dem, der forklarede, hvordan det danske aftalesystem bygger på en tillid mellem parterne, der er bygget op gennem mange år.

“Marokkanerne fortalte, at de har en rammeaftale og hensigtserklæring om et mæglingsinstitut i Marokko. Så de er på rette vej. Men selvfølgelig fra et nærmest ikke-eksisterende niveau,” siger Niels Grøn.

Tingene fungerer i Danmark

Det blev også til et besøg i Folketinget. Bjarne Laustsen (S) stillede op til debat om den danske model, og den marokkanske spørgelyst var stor.

Hvordan kan det dog lade sig gøre, at der er høje lønninger, lav arbejdsløshed og få konflikter på det danske arbejdsmarked? Hvordan kan Danmark tiltrække udenlandske investeringer med så høje lønninger? Hvordan undgår man at skade konkurrenceevnen? Det ville delegationens deltagere gerne vide.

Og de noterede sig, at svarene ligger i uddannelse, effektivitet, stabilitet og samarbejde.

“Vi har ingen korruption, tingene fungerer og folk passer deres arbejde. Derfor er det attraktivt at være i Danmark,” fortalte Bjarne Laustsen.

Under studiebesøget har deltagerne hørt oplæg fra LO, DA, DI, CO-industri, Ulandssekretariatet og Danmarks Lærerforening. Der har været besøg på LO-skolen, på Arbejdermuseet og i Folketinget, hvor deltagerne glædede sig over at få en rundvisning på arabisk af en af Folketingets betjente med marokkansk baggrund.

Deltagerne i delegationen kom fra Arbejdsgivere: CGEM - La Confédération Génerale des Enterprises du Maroc. Fagbevægelse: UMT - L'Union Marocaine du Travail, UGTM - L'Union générale des Travailleurs du Maroc, CDT - Confédération Démocratique du Yravail, UNTM - Union National du Travail au Maroc.

AddToAny

Share/Save