Tanzania

Korruption og et dårligt uddannelsessystem er blandt de største udfordringer i landet, hvor økonomien langsomt er på vej frem.
Kvaliteten af undervisningen i grundskolen er ringe. Ofte er lærerne ikke uddannede, og der er over 50 elever i hver klasse. Foto: Mr Ush, Flickr

Præsident Jakaya Kikwete har stadig et forholdsvist godt ry, om end det er svagere i 2011 end i 2010. Selvom der indimellem demonstreres, er det politiske klima stabilt og fredeligt.

Regeringen har et stort problem med korruption. Det seneste korruptionsindeks fra oktober 2011, viser at Tanzania på nuværende tidspunkt har mere korruption end Kenya, hvilket er første gang i mange år.

Det lader til, at regeringen taler mere end den handler. En anti-korruptionsgruppe har suspenderet nogle af CCM-lederne pga. korruptionsanklager op til valget i 2011. I 2011 opfordrede CMM nogle af de gamle ledere til at træde af. Det kan være et tegn på, at CCM vil prøve at tæmme korruptionen i fremtiden.

Et andet stort og vedvarende problem er den lave kvalitet på uddannelse i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Mange lærere er ikke uddannede og i gennemsnit har de mere end 54 elever at undervise i hver klasse. Udviklingspartnere udtrykker deres bekymring over den lave kvalitet i undervisningen og foreslår bl.a. at lærerne får et incitament til at forbedre deres undervisning. Trods dette, er den nationale alfabetisme faldet med 14 %. Fra at ligge på 90 % i 1980’erne lå den kun på 76 % i 2010 blandt kvinder.

Økonomisk situation
Tanzania har opnået stor fremgang i forhold til at opretholde makroøkonomisk stabilitet gennem de sidste to årtier, og lige nu er de i den henseende et af de bedste lande i Afrika syd for Sahara. Den årlige økonomiske vækst har været på omkring 7 % siden 2000, og eksporten vokser. Problemet er, at befolkningen skal have gavn af den vækst. I den forbindelse udgør den stigende befolkningstilvækst (omkring 3 % årligt) en alvorlig udfordring.

Et stort problem i 2011 har været vedvarende strømafbrydelser i næsten alle større byer. Specielt små- og mellemstore forretninger og den uformelle økonomi bliver påvirket, priserne stiger og forretningslivet kritiserer højlydt regeringen for ikke at gøre nok.

Omkring halvdelen af Tanzanias befolkning er 15 år eller yngre. Det skaber ekstra udækkede behov for ungdomsbeskæftigelse. Foto: IICD, Flickr

Arbejdsmarkedet
Arbejdsmarkedet er domineret af en stor uformel økonomi og den største landbrugssektor i Østafrika. Landbrugssektoren beskæftiger op til 80 % af den aktive arbejdsstyrke og omkring 30 % af landbrugsbudgettet er støttet af eksterne donorer.

Samlet set er omkring 30 % af arbejdsstyrken enten arbejdsløs eller underbeskæftiget.

Omkring halvdelen af Tanzanias befolkning er 15 år eller yngre, hvilket hæver afhængighedsbyrden og skaber ekstra udækkede behov for ungdomsbeskæftigelse.

En af de vigtigste arbejdsmarkedsinstitutioner, LESCO, som er et trepartsorgan, begyndte i 2011 at afholde regelmæssige møder med fagbevægelsen og arbejdsgiverne. LESCO (Labour, Economic and Social Council) består af en uafhængig formand og 16 medlemmer, der alle er udvalgt af ministeren og som hver især repræsenterer regeringens, arbejdsgivernes og arbejdstagernes interesser. Derudover er der fire medlemmer, som er udvalgt på grund af deres ekspertise på området.

LESCO skal, gennem beskæftigelsesministeriet, rådgive regeringen i forskellige sager, såsom måling af økonomisk vækst og social lighed, økonomiske og sociale politikker, national arbejdsret og statistikker, der vedrører arbejdsmarkedet.

Arbejdskraftens frie bevægelighed er en fortsat kilde til debat i offentligheden i 2011. Mange frygter, at arbejdsmigration fra fx Kenya vil underminere tanzanianere, da kenyanere generelt er bedre uddannet.

Fagbevægelsen
Det nationale fagforbund på Tanzanias fastland er TUCTA, som blev etableret i 2001. Tidligere havde TUCTA meget nære forbindelser til regeringspartiet CCM. TUCTA har omkring 400.000 medlemmer, fordelt på 14 foreninger.

I øjeblikket er den største udfordring for TUCTA og partnere at hverve nye medlemmer i voksende sektorer, som byggesektoren. Det er kun lige lykkedes TUCTA at fastholde dets medlemmer. De organiserer kun 11 % (2008), selvom det potentielle medlemskab beløber sig til 3 ½ million arbejdstagere.

En tredjedel af TUCTA’s totale medlemmer er organiseret i lærerforeningen (TTU/CWT). Sammen med fagforeningen for offentligt ansatte (TUGHE) og ”kommunale” arbejdstagere (TALGWU) repræsenterer de mere end 50 % af det totale medlemstal, selvom den private sektor er langt større end den offentlige.

TUCTA har i en længere periode været uden stabilt lederskab, men det blev der sat en stopper for da den tidligere fungerende general sekretær Nicholas Mgaya, blev valgt som general sekretær i september 2011. Resten af ledelsen blev genvalgt, med undtagelse af vicegeneralsekretæren. Den største fagforening, nemlig lærernes, fik dog ikke nogle kandidater valgt ind i TUCTAS ledelse. TUCTA påbegyndte i 2011 en ny proces, for at skabe en ny strategisk plan for de næste fem år. Et udkast til denne strategi blev godkendt på kongressen i september.

 

AddToAny

Share/Save