Sundhed skaber arbejde

Af Ulandssekretariatet
Der er et stort uudnyttet potentiale for at skabe flere anstændige jobs i sundhedssektoren på globalt plan.

Global sundhed – især i udviklingslandene – er ikke kun et spørgsmål om forebyggelse, sunde levevilkår, behandlingstilbud, børnesundhed, sikre graviditeter eller fx bekæmpelse af HIV/AIDS. Disse punkter er en del af FN’s bæredygtighedsmål (nummer 3) og naturligvis meget vigtige for verdens fremtid.

Hvad der måske er lidt mere uigennemskueligt og ofte helt undervurderet, er sundhedssektorens betydning for at skabe anstændigt arbejde (FN-mål nummer 8). Det viser et nyt ILO-studie, som har undersøgt sundhedsøkonomien – eller værdikæden i sundhedssektoren med fokus på arbejde.

Der kan skabes millioner af anstændige jobs på verdensplan i sundhedsøkonomien, dvs. i den direkte sundhedssektor, men i ligeså høj grad i jobs, som indgår i sundhedssektorens værdikæde. Og fordelene for verdens sundhed vil være store.

ILO anslår, at der findes cirka 235 millioner jobs i sundhedsøkonomien verden over. Heraf er 106 millioner jobs, som ikke er forbundet direkte med pleje. Det er jobs indenfor administration, IT, fødevareproduktion, transport, detailhandel, en gros, forskning. Hvis man investerer i jobs i sundhedssektoren får man – ud over den indlysende sundhedsmæssige fordel – altså genereret en masse andre jobs. I de fattige lande er det helt op til 3 andre jobs pr. sundhedsjob.

Da verdens befolkning som helhed stadig bliver ældre de næste 15 år, er der alene i ældrepleje et enormt potentiale for flere anstændige jobs.

Et andet særdeles interessant aspekt er, at 57 millioner jobs (ud af de førnævnte 235 millioner) findes som det, der hedder ulønnet omsorgsarbejde, altså det forhold, at mange – og for størstedelen kvinder – plejer syge og gamle i hjemmet (som en del af den uformelle økonomi). Her er der altså et uforløst potentiale i både flere pleje-jobs, og det at kvinderne kan komme på arbejdsmarkedet i andre jobs.

ILO skriver, at sammenhængen mellem økonomiske gevinster samt jobskabelse og investeringer i sundhedsforebyggelse og universelle sundhedssystemer i grunden er ignoreret eller ikke undersøgt ordentligt.

Rapporten skønner, at der i øjeblikket mangler 50 millioner jobs i sundhedssektoren i verden. Og ILO skriver, at hvis disse jobs bliver skabt på anstændige vilkår, især i lande med mangelfulde sundhedssystemer (dvs. især udviklingslande) og stor uformel økonomi, vil det give vigtige økonomiske afkast. Samtidig vil der være kæmpe fordele ved at få kvinderne, som udfører ulønnet omsorgsarbejde i hjemmene ud på arbejdsmarkederne.

Konklusionen er at investeringer i sundhed er en anseelig kilde til beskæftigelse og et bidrag til inklusiv vækst – der er FN’s verdensmål nummer 8.

AddToAny

Share/Save