Store forventninger til øget lighed i Colombia

Af Lene Frøslev, Ulandssekretariatet
27. juni 2016
Fagbevægelse og arbejdsgivere i Colombia satser på at bilægge fordums stridigheder og indgå i social dialog efter dansk model. Parterne er på studiebesøg hos LO og DI samtidig med afslutningen af 50 års borgerkrig i hjemlandet.
Præsident for hovedorganisationen CGC, Julio Gomez Esguerra, og LO's formand Lizette Risgaard. Foto: Frederik Jimenez

En underskrift på en aftale efter 50 års borgerkrig er kun starten på den genopbygningsproces, der nu skal i gang i Colombia. På arbejdsmarkedet vil social dialog efter dansk model komme til at spille en hovedrolle i et opgør med enorm social ulighed.

Det understreger såvel Colombias fagbevægelse som landets arbejdsgivere, der i disse dage er på studiebesøg i Danmark sammen med regeringsrepræsentanter.

“Nu skal jorden gødes for en anderledes situation i Colombia. Vi ser frem til at lære af de danske erfaringer,” siger Julio Roberto Gomez Esguerra, der er præsident for den ene af tre større faglige organisationer, Confederacion General del Trabajo (CGT).

Social dialog vigtig for processen

Studiebesøget i Danmark skal klæde de colombianske partnere på til at forstå den danske arbejdsmarkedsmodel med samarbejde, forhandlinger og overenskomster. Modellen er udgangspunktet for projektet “Social dialog for vækst og anstændigt arbejde i Colombia”, som Ulandssekretariatet og Dansk Industri i fællesskab med Danida netop har indledt i det latinamerikanske land.

Den colombianske delegation blev mandag budt velkommen af LO’s formand, Lizette Risgaard. Hun understregede blandt andet, at et arbejdsmarked, der skal bygges op om social dialog kræver stærke parter, kollektive overenskomster og et fælles ansvar for samfundsværdierne. 

“Social dialog er vigtig for den videre proces efter fredsaftalen,” sagde hun.

Det farligste land for fagforeningsfolk

Colombia har en af de stærkeste vækstøkonomier i regionen, men samtidig er det et af de mest ulige samfund. Arbejdsmarkedet er i stort omfang en jungle af arbejdsløshed, uformelt arbejde uden nogen former for sikkerhed samt løse kontrakter og gule fagforeninger.

Meget få arbejdere er organiserede i fagforeninger, og overgreb på fagligt aktive stadig er udbredt. Colombia er det farligste land i verden at være fagligt organiseret. Mellem 2002 og 2012 blev 775 fagforeningsfolk dræbt.

Et af formålene med det dansk-colombianske projekt er at bygge bro over årtiers mistillid mellem arbejdsgivere og fagforeninger. Der har hersket en stærk anti-fagforeningskultur med voldsom modstand mod at arbejderne organiserer sig. Med social dialog som middel er formålet at etablere starten på et normalt fungerende arbejdsmarked i landet.

Delegationen fra Colombia har repræsentanter fra både fagbevægelse, arbejdsgivere og regering. Foto: Frederik Jimenez

Vi får ørene i maskinen

Ved starten på studiebesøget i København opsummerede generalsekretæren for den anden større faglige organisation, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Myriam Luz Triana Alvis nogle af de problemer, de faglige organisationer står overfor, når der skal forhandles.

“Vi får konstant ørene i maskinen. Når vi forhandler med arbejdsgiverne bliver vi af den ene fløj kaldt for kollaboratører. Men hvis vi ikke når til enighed og vil gå i strejke, så bliver vi af den anden fløj beskyldt for at være en del af guerillabevægelsen (FARC). Der er en konstant stigmatisering, og derfor har vi ikke en stærk fagbevægelse. Det er farligt at være fagligt organiseret i Colombia,” understregde hun.

Inspiration til velfærdsstat

Netop forhandlingsevner og uddannelse af tillidsfolk er blandt indholdet af det treårige dansk-colombianske projekt. Det er nu bredt anerkendt, at en struktureret social dialog på alle niveauer er nøglen til etablering af et stabilt og anstændigt arbejdsmiljø. Og der er forståelse for, at der er brug for stabilitet for at opnå produktivitet og økonomisk aktivitet i den private sektor.

“Nu har vi lagt konflikterne bag os, og vi har store forventninger til vores fælles projekt. Vi glæder os til at blive inspireret til at få etableret en velfærdsstat og få forbedret arbejdstagernes livsvilkår,” sagde Luis Miguel Morantes Alfonso, præsident for CTC.

I de kommende dage skal den colombianske delegation briefes om detaljerne i den danske model, og der er arrangeret virksomhedsbesøg hos ISS, Dong Energy og Nordic Sugar.

AddToAny

Share/Save