Som ringe i vandet

Af Ulandssekretariatet
Husarbejderne i Pakistan har opnået gode resultater gennem solid træning i faglige rettigheder og fagforeningsarbejde.

Overalt i udviklingslandene ser man hærskarer af det, man under én hat kan kalde ”husarbejdere”. Det er en lidt upræcis betegnelse for mange faggrupper, nemlig husassistenter, kokke, gartnere, barnepiger, vagtfolk, chauffører og andre, som udfører forskellige former for services i over- og mellemklassens hjem.

Som oftest arbejder de på usikre og uigennemskuelige vilkår underlagt herskabets nåde og skarpe blik for god opførsel og lige pressefolder. De arbejder uden kontrakter og uden aftaler om arbejdstid, barsel, arbejdsvilkår og afskedigelse. Husarbejderne tilhører den uformelle økonomi – og i sagens natur er de svære at organisere, fordi fagforeningerne oftest må gå fra hus til hus for at organisere dem.

I Pakistan er husarbejderne nu begyndt at organisere sig i et nydannet forbund under hovedorganisationen Pakistan Workers Federation (PWF), og selvom det går langsomt, er det begyndt at vise sig resultater på forskellig vis. For eksempel er der både i hovedstaden Islamabad og i provinsen Punjab nu politisk vilje til lovgivning, som beskytter husarbejderne – takket lobby-arbejde og forhandlinger fra husarbejdernes side.

Dette lobby-arbejde har direkte udspring i den uddannelse, som Ulandssekretariatet støtter PWF med. Gennem kurser i fagforeningsarbejde, organisering og lobbyisme, og med medvirken af danske ressourcepersoner, har Ulandssekretariatet i årevis været med til at bygge kompetencer i PWF. Efter første omgang træning står pakistanerne selv for at arrangere flere kurser – og træne endnu flere medlemmer. På den måde breder kompetence-opbygningen sig som ringe i vandet i den pakistanske fagbevægelse. Husarbejdernes resultater er direkte knyttet til medlemmer, som har fået denne uddannelse.

Uddannelsen er altså effektiv, når den således bliver fastholdt og ekspanderer i en bæredygtig model. Samtidig siger historien noget om, at dansk udviklingssamarbejde kan være særdeles gavnlig, når lokale forhold og bæredygtighed tænkes sammen. Ulandssekretariatet kører lignende kurser i blandt andet Jordan, Myanmar, Tunesien og adskillige lande i Afrika.

AddToAny

Share/Save