Fagbevægelsen i udviklingslandene

Sociale sikkerhedsnet fremmer udvikling

Af Ulandssekretariatet
Dagpenge, sundhedsforsikring og pension er en vigtig del af et anstændigt arbejdsmarked.

Nepal har fået en ny lov om social sikring. Det er en meget god nyhed for lønmodtagerne i Nepal, fordi det betyder, at de i fremtiden kan få dagpenge, barsel, ulykkesforsikring og pension – et stort skridt i retning af at udbygge et socialt sikkerhedsnet. Problemet i Nepal er nemlig, i lighed med andre udviklingslande, at man er nødt til at arbejde til man falder død om, slæbe sig på arbejde under sygdom og med små børn på armen – eller lade andre familiemedlemmer forsørge en.

Som Aruna Khanal Ghimire, der er fabriksarbejder siger:

”Vi kan ikke arbejde, til vi dør. Vi bliver jo også ældre på et tidspunkt. Hvis jeg holder op med at arbejde, har jeg kun det, mine børn kan give mig.”

Hvad der er bemærkelsesværdigt er, at arbejdere i den uformelle økonomi også er dækket af loven. Det betyder, at de arbejdere, der er allernederst i samfundspyramiden får en vis dækning.

Der er endnu mange uafklarede spørgsmål i forhold til, hvordan loven skal udformes og håndhæves. Foreløbig ser det ud til, at det bliver en slags arbejdsmarkedsforsikring, hvor arbejdere og arbejdsgivere bidrager til ordningen.

Fagbevægelsen i Nepal har lobbyet i en halv snes år for loven og kaldte det en sejr, da den blev vedtaget af Nepals parlament. Og dansk fagbevægelse kan godt låne lidt af æren, for Ulandssekretariatets partner i Nepal er sammenslutningen af hovedorganisationer ITUC-NAC, som blandt andet arbejder for at formindske uligheden, skabe anstændigt arbejde og udbrede rettigheder – også for arbejderne i den uformelle økonomi.

Det er indlysende rigtigt, at arbejdere skal sikres, når de bliver gamle, får børn og bliver syge. I sidste ende fremmer det et sundere og mere anstændigt arbejdsmarked. I fagbevægelsen mener vi, at det også er med til skabe udvikling, både økonomisk og socialt. Og at arbejdsgiverne med tiden vil få øjnene op for den vækst og produktivitet, det i sig selv medfører.

Investeringer i sociale sikkerhedsnet og offentlige systemer indenfor fx uddannelse, sundhed og ældrepleje er dels med til at forbedre vilkårene for et lands borgere, dels med til at skabe vækst og beskæftigelse og deraf følgende økonomisk udvikling.

 

AddToAny

Share/Save